Hogeschool van Amsterdam

HvA'ers maken snelscan laaggeletterdheid voor ziekenhuizen

18 feb 2015 10:17 | Afdeling Communicatie

Oogdruppels of oordruppels - één letter maakt veel verschil. Ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland begrijpen medicijnvoorschriften niet goed, omdat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Deze maand ondertekenden 17 organisaties een pledge om laaggeletterdheid in de zorg aan te pakken, waaronder Stichting Lezen & Schrijven en de Hogeschool van Amsterdam.

Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen. Ook in de zorg zijn de kosten van laaggeletterdheid aanzienlijk: dit komt neer op zo’n 127 miljoen.

HvA-onderzoeker Samir Achbab legt uit: ‘Mensen die laaggeletterd zijn, gaan vaker naar de huisarts en het ziekenhuis. Het blijkt namelijk dat deze mensen vaker verkeerde gezondheidskeuzen maken, bijvoorbeeld omdat zij hun medicijnen verkeerd gebruiken. Ook kunnen zij zich minder goed informeren over ziektes, gedrag en gezondheid.’

Snelscan in de wachtkamer

Verbeteren mensen hun taalvaardigheden, dan voelen zij zich gelukkiger, worden zij actiever en kunnen zij beter voor zichzelf zorgen. Op 5 februari tekenden 17 organisaties daarom de pledge Alles is gezondheid in Corpus, Leiden. De Hogeschool van Amsterdam gaat als partner een screeningsinstrument  ontwikkelen,de Taalverkenner Zorg, waarmee ziekenhuizen en zorginstellingen binnen 3 minuten een indicatie hebben of iemand laaggeletterd is. De Taalverkenner Zorg biedt veel voordelen, want in ziekenhuizen is geen tijd voor een reguliere taaltest van ongeveer een uur. De snelscan kan straks in een paar minuten in de wachtkamer worden afgenomen.

Samir-Achbab-personeel-UM-1-225x325

HvA-onderzoeker Samir Achbab

Onderzoeker Samir Achbab leidt dit project vanuit het lectoraat Management van Cultuurverandering. Samir: ‘Wij ontwikkelen deze Taalverkenner Zorg, zodat ziekenhuizen de mensen die laaggeletterd zijn meteen kunnen doorverwijzen naar taalscholing. Ook hopen we met deze screening in kaart te brengen hoeveel patiënten laaggeletterd zijn. Het zou daarnaast mooi zijn als ziekenhuizen vervolgens rekening houden met het taalniveau na zo’n snelscan, en de patiënt extra uitleg geven.’

Dit blok gaan Bestuurskundestudenten de eerste versie van de Taalverkenner Zorg testen onder een onderzoeksgroep. Eind juni moet die af, en dus ook gevalideerd zijn. De HvA-onderzoekers presenteren de resultaten deze zomer aan Stichting Lezen en Schrijven.

De 17 partners van de alliantie Alliantie gezondheid en geletterdheid zijn: Albert Schweitzer ziekenhuis, Bibliotheek Utrecht, Buurtwerk Alexander, Cedin, CJG Rijnmond, Espria, Flevoziekenhuis, Hogeschool van Amsterdam, Irado, Leger des Heils, Randstad, SAB Catering, Sardes, Stichting Lezen & Schrijven, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Xtra. De pledge Alles is gezondheid sluit aan bij het gelijknamige programma van het ministerie van VWS, om de gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen. Andere organisaties zijn van harte welkom om zich bij de alliantie aan te sluiten. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met Stichting Lezen & Schrijven.

Partners pledge Alles is Gezondheid

De partners ondertekenen de pledge 'Alles is gezondheid'