Hogeschool van Amsterdam

HvA-alumna Anne Elberse wint Movisie Scriptieprijs 2014

3 dec 2014 16:56 | Afdeling Communicatie

Anne Elberse, HvA-alumna van de master Social Work, heeft dinsdag 2 december voor haar afstudeeronderzoek de Movisie Scriptieprijs 2014 gekregen. Anne onderzocht het belang van de wijkactiviteit ‘Koffie om de Hoek’ voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Met de Movisie Scriptieprijs wint Anne een geldbedrag van €1.000. Daarnaast krijgt zij ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor de debatsite socialevraagstukken.nl.

Mensen met psychiatrische achtergrond wonen -in tegenstelling tot vroeger- midden in de maatschappij, tussen de andere bewoners. Toch is er veel eenzaamheid: deze groep heeft minder vrienden dan andere burgers, minder vaak een partner, en minder vaak werk. Wijkactiviteiten en dagbesteding zijn daarom erg belangrijk om deze mensen te ondersteunen. Anne Elberse onderzocht voor haar scriptie van de HvA-master Social Work wat de wijkactiviteit Koffie om de Hoek in Hilversum eigenlijk betekent voor de bezoekers, mensen met een psychiatrische achtergrond. Ook onderzocht ze wat voor hen belemmerende en ondersteunende factoren zijn voor deelname.

Laagdrempelig?

Anne hield een aantal uitgebreide interviews met mensen die Koffie om de Hoek bezochten en met mensen met psychiatrische achtergrond die er nog niet waren geweest. Daaruit bleek dat de bezoekers het contact met lotgenoten erg waardeerden: hier begrijpt men elkaar. Velen zijn toch bang door ‘gewone’ burgers te worden buitengesloten of vreemd te worden gevonden. De bezoekers vinden het prettig dat ze bij Koffie om de Hoek zichzelf kunnen zijn en even niets ‘moeten’.

 

Een interessante bevinding in Annes scriptie, is dat deze mensen de drempel toch wel hoog vinden om ergens alleen naartoe te gaan, en dat terwijl Koffie als ‘laagdrempelig’ te boek staat. Anne ging samen met haar collega’s van Koffie om de Hoek in gesprek met maatschappelijk werkers en begeleiders van het RIBW (begeleid wonen). Anne legt uit:  ‘Doorverwijzers waren soms niet op de hoogte. Nu zijn zij zich veel bewuster van de rol die zij kunnen spelen. Sommigen van hen nemen nu letterlijk iemand aan de arm mee naar Koffie om de Hoek.’

Belang neemt toe

Annes scriptie raakt aan een actueel thema: wanneer straks de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) ingaat, moeten mensen met een psychiatrische achtergrond of lichamelijke of geestelijke beperkingen zelf een bijdrage leveren voor hun dagbesteding. Een aantal geeft aan hierdoor met de dagbesteding te gaan stoppen. Daardoor worden wijkactiviteiten als Koffie om de Hoek waarschijnlijk alleen maar belangrijker voor deze mensen. Anne: ‘Hopelijk helpt dit onderzoek om de gemeente de meerwaarde van wijkactiviteiten als Koffie om de Hoek te laten inzien. Contact blijft nu eenmaal voor iedereen een van de meest essentiële dingen in het leven.’

De jury van de Movisie Scriptieprijs over de winnende scriptie 10 jaar koffie om de hoek: 'De scriptie valt op door de mooie mix van onderzoekstechnieken, opbouw en leesbaarheid en het reflectieve karakter. Zowel de psychiatrische patiënten als de sociaal werkers van de wijkcentra zijn zorgvuldig bij het onderzoek betrokken. De resultaten uit het onderzoek zorgen voor enthousiasme bij de sociaal werkers van het wijkcentrum. Een inspiratie voor collega-professionals!'

Met de Movisie Scriptieprijs wil het kennisinstituut de wetenschappelijke basis en de effectiviteit van methoden in het sociaal werk ondersteunen. De prijs moet onderzoek stimuleren naar zelfregie, zelfredzaamheid, participatie van burgers en de veranderende rol van sociale professionals. Movisie ontving 31 inzendingen voor de scriptieprijs. Een jury beoordeelde deze scripties onder meer op kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de leesbaarheid.