Hogeschool van Amsterdam

Efficiënt game design

2 dec 2013 12:40 | Afdeling Communicatie

Een game ontwikkelen is geen gemakkelijk proces. Er komt veel bij kijken en het duurt vaak jaren voordat een game opgeleverd wordt. Het lectoraat Games&Play van het kenniscentrum CREATE-IT wil met onderzoek het ontwikkelingsproces verbeteren.

Tijdens het seminar op 20 november kwamen kennispartners, onderzoekers en studenten bij elkaar om hierover in gesprek te gaan.

Onderzoek Games & Play

Het lectoraat Games & Play is begin dit jaar nieuw gestart met lector Ben Schouten aan het hoofd. Het lectoraat is begonnen met inventariseren waarop men de komende jaren onderzoek kan uitvoeren. In het kader van het RAAK onderzoeksprogramma Geautomatiseerd Game Design werd dit seminar georganiseerd. Het seminar is gericht op het maken van smart design tools die game designers ondersteunen in hun werk.

Sneller en efficiënter

Het proces van het maken van een game is in verandering. Een game maken zonder plan leidt vaak tot problemen, voornamelijk omdat de game dan in een laat stadium nog moet worden bijgesteld. Een efficiëntere manier is het ontwikkelen van deelproducten waardoor het proces halverwege nog gemakkelijk bijgestuurd kan worden. Hierbij kunnen verschillende tools ondersteunen die het proces versnellen en efficiënter maken. De bevindingen van afgelopen jaar werden tijdens het seminar toegelicht door Joris Dormans, onderzoeker bij het lectoraat. Na deze presentatie was het de beurt aan Julian Togelius van de IT University of Copenhagen. Hij gaf de stand van zaken weer ten opzichte van de techniek die gebruikt wordt bij de ontwikkeling van Games. Dirk Janssen, onderzoek bij NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, gaf vervolgens uitleg over zijn onderzoek op het gebied van Game en Media. Hij maakt daarbij gebruik van biometrisch onderzoek waarbij o.a. hartslagmeting, eyetracking en gezichtsuitdrukkingen tijdens het spelen van een game worden gemeten.

Tools for tools

De middag werd afgesloten met een paneldiscussie waarbij werd voortgeborduurd op de eerdere presentaties. Zo werd er gesproken over het ontwikkelen van een 'tools for tools'. Er zijn vaak veel verschillende toepassingen om problemen in het proces van een game op te lossen. Een toepassing waarin al deze toepassingen samenkomen zou veel praktischer zijn. Het lectoraat gaat met de uitkomsten van de middag de komende tijd aan de slag.

Voor dit RAAK-project is er een samenwerkingsverband opgezet met tien Nederlandse gamebedrijven, de TU Delft, de NHTV Breda, de IT University van Kopenhagen en de University of California in Santa Cruz. Verder zullen de Dutch Game Association en de Dutch Game Garden helpen bij de verspreiding van de opgedane kennis.