Hogeschool van Amsterdam

Domein Gezondheid wint 4 promotiebeurzen

20 dec 2013 14:26 | Afdeling Communicatie

Domein Gezondheid van de HvA heeft vier promotiebeurzen binnengesleept met een totale waarde van € 500.000. De gelukkige HvA-docenten zijn Marjolein Snaterse (HBO-V), Maarten van Egmond en Janneke de Vries (Fysiotherapie) en Margriet Pol (Ergotherapie).

Met deze beurs worden de HvA-docenten twee dagen vrijgesteld van onderwijstaken, zodat zij meer tijd aan hun promotieonderzoek kunnen besteden. Wat is het baanbrekende onderzoek waarop deze HvA-docenten zich gaan toeleggen? 

Minder risico hartinfarct

Marjolein Snaterse (HBO-Verpleegkunde) gaat onderzoeken of de risicofactoren na een hartinfarct worden verlaagd met intensievere begeleiding door verpleegkundigen. Dat is hard nodig, vertelt Snaterse: 'De Europese richtlijnen voor de nazorg van patiënten worden na een infarct onvoldoende nageleefd. Bij controle blijkt dan dat de patiënt niet altijd zijn pillen netjes inneemt, of toch de sigaret niet kan laten liggen.' Snaterse gaat de aanname onderzoeken, dat verpleegkundigen die gedragsverandering bij de patiënt wél in gang kunnen zetten.

Hypermobiel, dus minder stabiel?

Janneke de Vries (Fysiotherapie) gaat de psychosociale aspecten onderzoeken van mensen met hypermobiliteit, of extreme soepelheid. Uit eerder onderzoek van De Vries bleek al dat hypermobiele dansers niet alleen pijnklachten, maar ook vaker vermoeidheid en psychologische klachten ervaren.

Fit voor en na de operatie

Collega-fysiotherapeut Maarten van Egmond onderzoekt of er een relatie is tussen de fitheid vóór een operatie en het herstel erna onder slokdarmkankerpatiënten. Van Egmond onderzoekt de mogelijkheid van een op maat gemaakt fysiotherapeutisch behandelprogramma voor zowel voor als na de ingreep. Daarnaast stelt hij een risicoprofiel op, zodat de mensen met een langzaam herstel er straks direct uitgepikt worden.

Sensoren voor ouderen

Margriet Pol (Ergotherapie) onderzoekt het effect van sensormonitoring onder ouderen. Dit is het meten van het functioneren van mensen door sensoren die aangebracht zijn in de woonomgeving. Pol: 'Met sensormonitoring signaleren we het direct wanneer mensen minder goed gaan functioneren. We meten continu en objectief, zonder dat de privacy in het geding komt.'

Meer over de NWO-promotiebeurs

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaf dit jaar in totaal 37 beurzen weg onder 163 aanmeldingen. De NWO stelde de promotiebeurs in 2011 samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in om het aantal promovendi voor de klas te verhogen.