Hogeschool van Amsterdam

Kritisch kijken naar zoekmachines; ‘Society of the Query’

Internationale conferentie over gebruik zoekmachines in HBO

22 nov 2013 12:27 | Afdeling Communicatie

Het HvA-lectoraat Netwerkcultuur voerde onlangs een onderzoek uit naar online zoeken en zoekmachines, de resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een publicatie over het gebruik van zoekmachines in het hbo-onderwijs.

 Commerciële belangen zoekmachines

Zoekmachines spelen een grote rol in het onderwijs.Juist de dominantie van één zoekmachine is problematisch in het onderwijs. Met name als het gaat om het zoeken en vinden van verschillende bronnen - zowel voor docenten als studenten. Want is iets alleen maar relevant als het op Google staat - terwijl het daar deels ook hoog eindigt in de resultatenlijst vanwege commerciële belangen? De sprekers zijn het erover eens dat een keuze tussen meerdere zoekmachines wenselijk is. Die hoeven niet allemaal algemeen te zijn zoals Google, maar kunnen ook gespecialiseerd zijn.

Independent index of the web; iets voor Google?

Spreker Dirk Lewandowski gaat een stap verder en geeft een praktisch stappenplan hoe dat gerealiseerd kan worden: er moet een 'independent index of the web' komen, waar iedereen dan vrijelijk gebruik van kan maken en zijn eigen zoekmachines op kan bouwen. Een eerste stap om zoiets te bereiken is door onderzoekers van verschillende instituten samen te brengen tijdens deze conferentie. Zij presenteerden hun ideeën aan de ruim vertegenwoordigde studenten, zij zullen hier in de toekomst immers mee moeten werken. Bepaalde bevindingen uit onderzoeken en publicaties worden vanaf januari 2014 in het lespakket opgenomen.

 

Het lectoraat Netwerkcultuur valt onder het Domein Media, Creatie en Informatie. Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan daar digitale cultuur en online media.