Hogeschool van Amsterdam

Ouder worden valt best mee

1 okt 2013 15:01 | Afdeling Communicatie

Vandaag is het de Internationale Dag van de Ouderen. Reden voor lector Ben Kröse om aandacht te vragen voor een bijzonder statement: ouderdom hoeft niet met gebreken te komen.

‘Een val en bijkomend letsel zijn niet onlosmakelijk verbonden met het ouder worden,’ aldus Kröse. Een val is de belangrijkste oorzaak voor een ongeval met dodelijke afloop onder ouderen, maar deskundigen uit heel Europa vinden niet dat een val daarom gezien moet worden als een onvermijdelijk gevolg van veroudering. Onderzoek toont namelijk aan dat we tal van voorzorgsmaatregelen kunnen nemen die voorkomen dat valpartijen toenemen met de leeftijd.

 

Ben Kröse, lector Digital Life, licht toe: 'Ten onrechte denken veel mensen dat vallen hoort bij het ouder worden en dat vallen iets is waar je op moet rekenen als je ouder wordt, maar dat is niet waar. Het misverstand is echter niet vreemd als je bedenkt dat valpartijen zo vaak voorkomen- ongeveer een derde van de mensen ouder dan 65 jaar en de helft van de 80-plussers zal ieder jaar vallen. Op de Internationale Dag van de Ouderen willen we werken aan de bewustwording onder ouderen, hun familie en de zorginstellingen voor ouderen. Valpartijen zijn te voorspellen en we kunnen ze voorkomen met behulp van simpele middelen.'

Valpreventie

Professor Todd van de Universiteit van Manchester wordt wereldwijd gezien als een toonaangevende onderzoeker naar vallen door ouderen. Hij werkt mee aan het EIP-AHA-programma Action on Falls Prevention (Valpreventie) . Op de International Falls and Postural Stability Conference in Bristol, een internationaal congres over vallen en houdingsstabiliteit op 9 september 2013 in Bristol, vertelde Todd: 'Er is zeer sterk wetenschappelijk bewijs dat we valpartijen onder ouderen kunnen voorkomen. Kracht- en balansoefeningen bieden bescherming tegen vallen. Het is van belang dat professionele begeleiders deze oefening geven, zodat de oefeningen geschikt zijn en om de effectiviteit ervan maximaal is.'

 

 Het Europese Active and Healthy Ageing-programma werd in april 2012 gelanceerd. Europa vergrijst: meer mensen worden ouder en er zijn minder jongeren op de arbeidsmarkt. Om deze uitdaging aan te pakken, heeft het EIP – AHA-programma als doel de gezonde levensduur van de EU-burgers te verhogen met twee jaar gemiddeld in 2020. Het project streeft naar driemaal winst: een betere kwaliteit van leven , meer duurzame systemen voor de gezondheidszorg en sociale zorg; en tenslotte innovatie, werkgelegenheid en economische groei.

Aan het EIP – AHA-project Valpreventie werken meer dan 70 organisaties uit de hele EU samen. Daaronder bevinden zich universiteiten en onderzoeksgroepen, overheden, aanbieders van gezondheidszorg, industrie en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die burgers, ouderen, patiënten en andere geïnteresseerden vertegenwoordigen. Het doel is vallen te voorkomen op een manier die aantoonbaar het beste werkt en de uitrol van die aanpak te ondersteunen. Ook streeft het project Valpreventie naar een vroegtijdige signalering en minimalisering van de risico’s op vallen en ten slotte naar een goede klinische behandeling van mensen die vallen. Met Europees geld is een netwerk opgezet onder de naam ProFouND (the Prevention of Falls Network for Dissemination) dat het valpreventieprogramma van Todd gaat ondersteunen met speciaal trainingsmateriaal, dat in heel Europa beschikbaar wordt. Meer info is te vinden op www.e-nofalls.eu .

Meer informatie

Neem voor meer informatie of voor een interview contact op met dhr. Kröse, b.j.a.krose@hva.nl of persvoorlichting HvA: 06-19176435. Kijk voor meer informatie over valdetectie door de HvA op http://balanceithva.wordpress.com/ .