Hogeschool van Amsterdam

Nieuw concept om lokale economie te versterken in Amsterdam-Oost

30 okt 2013 12:14 | Afdeling Communicatie

Voor ondernemers is het steeds moeilijker om krediet te krijgen. Middelgrote en kleine bedrijven moeten op zoek naar alternatieve manieren van financiering, zoals crowdfunding en microkredieten. Deze nieuwe vormen van ondernemen worden onderzocht door de studenten en onderzoekers van het HvA-kenniscentrum Carem.

Studenten en lectoren van kenniscentrum Carem onderzoeken nu de mogelijkheid om in Amsterdam-Oost een buurtkredietvereniging op te richten voor en door lokale ondernemers.

In een buurtkredietvereniging verlenen niet de banken, maar ondernemers zelf krediet aan andere ondernemers in de buurt om de lokale economie te versterken. Op initiatief van adviesbureau V4N (Van Vieren) onderzoeken HvA-studenten en docenten van de opleidingen HR-Management en Financial Services Management of in Amsterdam-Oost behoefte is aan zo'n buurtkredietvereniging voor het MKB en welke juridische en financiële vorm dit dan kan krijgen.

Inspiratie opdoen uit de boerenleenbank

Voor het onderzoek putten de studenten, docenten en onderzoekers inspiratie uit de geschiedenis van de Rabobank, omdat deze vanuit hetzelfde principe begon als coöperatie. Bij de boerenleenbank brachten de lokale ondernemers en boeren het geld bij elkaar. De uitdaging is om de lessen uit het verleden om te zetten in een nieuwe vorm van bankieren, die past in de moderne samenleving. De studenten verdiepen zich ook in de vraag wat voor type financiële bestuurders nodig zijn om vertrouwen te creëren in een multiculturele, verstedelijkte omgeving als Amsterdam-Oost.

 

In januari presenteren de studenten, docenten en onderzoekers hun resultaten. Neem voor meer informatie over dit pilotproject contact op met lector Frank Jan de Graaf of lector Martha Meerman of kijk op carem.hva.nl .