Hogeschool van Amsterdam

HvA-lector De Wit adviseert Europese Commissie over internationalisering ho

9 sep 2013 13:54 | Afdeling Communicatie

Het Europese hoger onderwijs heeft van oudsher een sterke reputatie. Maar hoe behouden we deze internationale positie, nu kenniseconomieën als China en India in opmars zijn?

Hoe bereiden we onze studenten beter voor op leven en werken in de mondiale kenniseconomie? Daarover sprak lector Hans de Wit donderdag 6 september in Litouwen (voorzitter EU) bij een conferentie van de Europese Commissie.

Aanleiding voor het congres in Litouwen was het Communiqué on European Higher Education in the World , dat in juli dit jaar verscheen. Het communiqué beschrijft de strategie van de Europese Commissie voor internationalisering van het Europese hoger onderwijs voor de komende jaren.

 

Hans de Wit , lector Internationalisering van het onderwijs bij de HvA[1], heeft als expert een actieve bijdrage geleverd aan dit communiqué, benadrukte de Europese commissaris van Onderwijs, cultuur en Sport in haar openingstoespraak. De Wit heeft daarin zich met name sterk gemaakt voor internationalisering at home , internationalisering voor de 85% van de Europese studenten die voor hun studie in hun thuisland blijven.

Keynote

De Wit hield bij de opening van het congres een van de drie keynotes, waarbij hij uitlegde waarom de EU een strategie voor internationalisering van het hoger onderwijs nodig heeft, juist nú. Hij legde uit hoe we kunnen samenwerken, internationaal en binnen Europa, om de positie van ons hoger onderwijs te versterken.

Internationale ervaring op eigen universiteit

De Wit: 'Internationalisering bereik je door uitwisseling en samenwerking tussen universiteiten, maar ook at home : door meer aandacht voor internationale en interculturele competenties in het curriculum, door internationale classroom settings en door digitalisering van het onderwijs, waaronder MOOCs, maar ook online samenwerking van studenten en docenten in colleges en projecten.'

Bedrijven willen internationaal georiënteerde werknemers

De noodzaak voor het internationaliseren van het hoger onderwijs in Europa is groot, vertelt De Wit: 'Bedrijven geven aan dat zij behoefte hebben aan hoger opgeleiden die in internationale teams kunnen werken. Een van de directeuren van Cisco Systems gaf het ook aan in zijn keynote: er is een tekort aan hoger opgeleiden die dit kunnen. Het is belangrijk dat Europese studenten interculturele competenties en talenkennis opdoen, zodat zij kunnen meekomen in de mondiale economie.'

Juist in Amsterdam

Hoe internationaal is de HvA eigenlijk georiënteerd op dit moment? De Wit: 'Studiesucces staat momenteel voorop bij de HvA, maar eigenlijk moeten internationale competenties ook deel uit gaan maken van studiesucces. Juist in een stad als Amsterdam, waar mensen uit alle delen van de wereld samenwerken en samenleven, moeten hoger opgeleiden optimaal zijn toegerust om internationaal te kunnen concurreren en samenwerken.'

 

 

Deze week wordt op de 25e conferentie van de European Association for International Education het boek 'Possible Futures...the next 25 years in internationalisation of higher education' gepresenteerd, waarvan Hans de Wit een van de editors is. Het boek bevat o.a. essays van deskundigen als Jo Ritzen en vertegenwoordigers van de Wereldbank, EUA, IAU/UNESCO en de Europese Commissie.

_____________________________

 

[1] Hans de Wit is tevens directeur van een onderzoekscentrum voor internationalisering van het hoger onderwijs aan de Katholieke Universiteit in Milaan. Het lectoraat Internationalisering van het onderwijs maakt deel uit van kenniscentrum Carem , het Centre for Applied Research on Economics & Management van de HvA.