Hogeschool van Amsterdam

HvA vertegenwoordigd bij missie Amsterdam in Rio

3 jul 2013 10:25 | Afdeling Communicatie

In de week van 22 tot en met 29 juni bezocht een missie van de Amsterdam Metropolitan Area het Braziliaanse Rio en São Paolo. HvA-lector Topsport Cees Vervoorn en Jacomine Ravensbergen, voorzitter van Domein Bewegen, Sport en Voeding, waren ook aanwezig.

De missie had als doel de metropoolregio Amsterdam als aantrekkelijke investeringslocatie te promoten. Cees Vervoorn en Jacomine Ravensbergen organiseerden een seminar over sport en beweging, terwijl buiten de demonstraties gonsden, aan de universiteit Ibmec Rio.

Jacomine ging in op de rol van lichamelijke opvoeding en gezond bewegen op Nederlandse scholen; een relevant onderwerp voor Brazilië, waar obesitas met de groeiende middenklasse ook een groeiend probleem is.

Binnen het sportseminar, buiten de demonstraties

De protesten, die de afgelopen tijd in het nieuws zijn geweest, vonden vlakbij de poorten van Ibmec plaats. In de zaal ontstond dan ook discussie rondom het onderwerp. Cees Vervoorn: 'Het hoger onderwijs, zowel professoren als studenten, ondersteunen de demonstraties. Natuurlijk pleiten ook zij voor goede zorg en onderwijs en voor een betrouwbare overheid. In principe wil elke Braziliaan dat de grote sportevenementen plaatsvinden, maar het gaat om de enorme uitgaven, die niet in verhouding staan tot de investeringen in openbaar vervoer, zorg en onderwijs. Het is logisch dat bij de groeiende economie de opkomende middenklasse om zich heen kijkt naar hoe het in andere landen geregeld is.'

Cees en Jacomien

Samenwerking met Braziliaanse partners uitgebreid

Naast het seminar hadden Cees en Jacomine hun handen vol aan het sluiten van andere overeenkomsten. Zo spraken zij met Ibmec af dat de HvA het komende jaar met de Braziliaanse universiteit gaan samen werken met het opzetten van een joint of double degree Sportmanagement.

Daarnaast heeft de UvA een MOU afgesloten met de USP, de Universidade de São Paulo , de beste universiteit in Brazilië. Domein Bewegen, Sport en Voeding van de HvA gaat samenwerken met de faculteit Physical Education op het gebied van sport, sportonderwijs en -onderzoek.

Ook met de katholieke universiteit van Rio, PUC-Rio , is afgesproken om te gaan samenwerken op de gebieden creative industries, fashion engineering en computerscience.

Missie Amsterdam Brazilië

Bij de missie waren ook het conservatorium en het Koninklijk Concertgebouw Orkest aanwezig. De ontmoeting van de HvA-sportievelingen met de musici heeft tot nog een samenwerking geleid: ‘We slaan de handen ineen om ons hard te maken voor het muziek- en bewegingsonderwijs op Nederlandse basis- en middelbare scholen. We zijn het erover eens dat meer bewegings- en muziekonderwijs de cognitieve en creatieve ontwikkeling, en daarmee de cito- en toetsresultaten, ten goede komen.’ Aan het eind van deze zomer willen de partijen een voorstel hiertoe indienen bij het ministerie van OCW.