Hogeschool van Amsterdam

Online ondernemen: is het MKB er klaar voor?

24 jun 2013 16:55 | Afdeling Communicatie

In hoeverre maken MKB-bedrijven effectief gebruik van online kanalen? Het lectoraat Online Ondernemen beantwoordt deze vraag via de ‘Online Ondernemen Readiness Scan’.

Met de komst van het internet zijn er steeds meer online klantcontact- en verkoopkanalen beschikbaar gekomen. Die kanalen kunnen bedrijven inzetten om hun naamsbekendheid te vergroten, de relatie met hun klanten te verbeteren en meer omzet te genereren: (mobiele) websites, webshops, social media en mobiele applicaties (apps). Worden online kanalen effectief gebruikt door het MKB?

Online Ondernemen Readiness Scan 

Dit meet de Online Ondernemen Readiness Scan. Deze scan vindt plaats in het kader van de minor Marketing Tomorrow van de opleiding Commerciële Economie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), begeleid door het lectoraat Online Ondernemen. Studenten van de minor nemen een enquête af bij MKB-bedrijven in een specifieke branche. Per onderzoek worden tussen de 110 en 130 bedrijven ondervraagd over de mate waarin zij gebruikmaken van online marketing. Jaarlijks wordt het onderzoek, afhankelijk van het aantal aan de minor deelnemende studenten, twee tot vier keer uitgevoerd. In dit studiejaar zijn rijscholen, sportzaken en modezaken onderzocht.

Enkele resultaten: sportzaken en rijscholen

In de afgelopen tijd zijn Nederlandse sportzaken en rijscholen onderzocht. Het blijkt dat 55 procent van de zelfstandige sportzaken begin 2013 een eigen webshop had. Daarnaast is 28 procent van de ondervraagde sportzaken van plan om een webshop te ontwikkelen; 17 procent heeft daar vooralsnog geen behoefte aan. Rijscholen die social media inzetten, maken vooral actief gebruik van Facebook (72 procent) en Twitter (33 procent). Rijscholen zijn het meest te spreken over de tijd die het kost om social media accounts bij te werken en het minst over lead generation (het achterhalen van interesses bij potentiële klanten) via social media. Het blijkt dat rijscholen die gebruik maken van social media vaker een omzetstijging laten zien.

Output

De resultaten van de deelonderzoeken worden gepubliceerd in vaktijdschriften. Daarnaast zijn de onderzoeksrapporten gratis te downloaden via www.carem.hva.nl .

 

 

Meer informatie </strong> "> Voor meer informatie over de Online Ondernemen Readiness Scan kunt u contact opnemen met dr. Jesse Weltevreden en drs. Han Boels .