Hogeschool van Amsterdam

Lectoraat HvA doet onderzoek naar toekomst online shopping

5 jun 2013 11:14 | Afdeling Communicatie

Het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voorzitter van de expertgroep Online Ondernemen en begint met het onderzoeksprogramma Shopping2020.

Het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voorzitter van de expertgroep Online Ondernemen en begint met het onderzoeksprogramma  . De komende maanden brengt de expertgroep de succes- en faalfactoren van webwinkels in kaart. Er wordt onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn op de overlevings- en groeikansen van webwinkels in verschillende ontwikkelingsstadia. Met de onderzoeksresultaten wordt duidelijk hoe webwinkels in de toekomst een grotere kans van slagen kunnen hebben. HvA-lector Jesse Weltevreden is gespecialiseerd in Online Ondernemen en heeft een belangrijke rol in dit onderzoeksprogramma.

Toekomst online verkoop

Gedurende het onderzoeksprogramma wordt er een toekomstvisie ontwikkeld op de online verkoop van producten en diensten. De vraag die hierbij centraal staat is: 'Hoe shopt de consument online in 2020 en welke acties moeten worden ondernomen op nationaal, branche- en bedrijfsniveau opdat online ondernemend Nederland succesvol hierop in kan spelen?' Circa 200 experts verdeeld over 19 expertgroepen zullen vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage leveren aan het onderzoeksprogramma. Shopping2020 is een initiatief van Thuiswinkel.org, brancheverenigingen en bedrijven uit verschillende sectoren. Op 13 juni vindt de formele kick-off van de expertgroep en het Shopping2020-programma plaats.

Onderzoeksresultaten

De eindrapportage en het actieplan van het onderzoek worden in januari 2014 opgeleverd en gepresenteerd. Tijdens het congres Shopping Today op 26 september worden de tussenresultaten van het onderzoek bekend gemaakt. Neem voor meer informatie over de deelname van het lectoraat Online Ondernemen aan Shopping2020 contact op met HvA- lector Jesse Weltevreden . Zie hier het officiële persbericht .