Hogeschool van Amsterdam

Lancering Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise

11 jun 2013 14:28 | Afdeling Communicatie

Sinds dinsdag 10 juni is het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise een feit.

 Tijdens de lancering in Pakhuis Willem de Zwijger ging BNR-presentator Paul Laseur in gesprek met vertegenwoordigers van de ‘founding organisations’: Jet de Ranitz van de AHK, Regine van Stieglitz van Inholland en Geleyn Meijer van de HvA. ‘Wat we doen is niet nieuw’, vertelde Meijer. ‘Maar nu kunnen we, dankzij de ondersteuning van OCW, onze krachten bundelen als het gaat om onderzoek, studenten opleiden en de slag maken naar bedrijven. We kunnen extra vaart maken en nog veel meer projecten van de grond trekken’.

Complementerende krachten

Het Centre houdt zich bezig met vijf thema's, die corresponderen met de expertise van de drie partners: Erfgoed, Media en ICT, Creatieve en Zakelijke dienstverlening, Gaming en Film. Elkaar daarbij complementeren zien alle partners als een van de belangrijkste uitgangspunten van de samenwerking. Daar profiteren alle partijen van en het werkveld kan zo beter worden bediend.

Samenwerking soortgelijke initiatieven

Het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise voert het programma uit van de Amsterdam Campus , waarin belangrijke partners uit het bedrijfsleven zijn betrokken. Ook is er aandacht voor de connectie met soortgelijke initiatieven. In de zaal zit een vertegenwoordiger van Circa, het Creative Industries Research Centre Amsterdam van de UvA. Hij beaamt dat er allerlei raakvlakken zijn tussen de initiatieven en ziet zeker samenwerkingsmogelijkheden. Ook van CLICKNL, het landelijk kennis- en innovatiecentrum van de creatieve industrie, is er een woordvoerder aanwezig. Zij benadrukt het belang van het maken van verbindingen op allerlei vlakken en het delen van kennis, in plaats van steeds weer het wiel uit te vinden.

Preview van vijf projecten

Het publiek krijgt een preview van vijf van de 28 (!) projecten die binnenkort van start gaan in het Centre. Zo vertelt Koos Zwaan van Inholland over No Limits, dat de exportwaarde van de Nederlandse popmuziek wil vergroten. Gijs Gootjes van het MediaLab van de HvA presenteert Design Across Cultures, dat gaat over de (on)veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte. Niet alleen in Nederland, maar ook in India, waar dit probleem omvangrijker is. Om tot oplossingen te komen wordt samengewerkt met onderzoekers in Bangalore, India. 'Making public spaces safer for women by using an accessory they can easily carry around', is de doelstelling en het publiek wordt uitgenodigd om mee te denken over mogelijke oplossingen. Het derde project wordt gepresenteerd door Riemer Knoop, lector Cultureel Erfgoed aan de AHK. Hij vertelt over de Herbestemming van Erfgoed en hoe we daarmee nieuwe vormen van maatschappelijke engagement kunnen creëren. Daarna is het de beurt aan Maarten Terpstra, coördinator van het Inholland-inititatief GNR8, met Online uitgeven in de toekomst. Tot slot nam Ben Schouten, HvA-lector Design Research for Games and Play, het publiek mee in de virtuele combinatie van film en games met New Interactive Cinema.

Centres of Expertise

De topsector Creatieve Industrie is een van de negen topsectoren van de overheid. De Reviewcommissie voor Hoger Onderwijs en Onderzoek beoordeelde de aanvraag van de drie hogescholen voor Centre of Expertise Creatief en ICT positief en wees eind vorig jaar de HvA aan als penvoerder. De rijksoverheid streeft naar een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven, en stimuleert daarom de oprichting van Centres of Expertise .

 

Zie ook: 1_ahk-hva-en-inholland-geven-samen-nieuwe-impuls-aan-amsterdamse-creatieve-industrie .