Hogeschool van Amsterdam

HvA, InHolland en AHK tekenen samenwerkingsconvenant voor sterk Amsterdam

20 jun 2013 11:05 | Afdeling Communicatie

Op woensdag 19 juni kwam de Amsterdam Economic Board samen in het Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) voor de bezegeling van een samenwerkingsconvenant van drie Amsterdamse hogescholen waaronder de HvA.

Onder toeziend oog van ondernemers uit het MKB-segment, leden van de Amsterdam Economic Board, studenten en medewerkers tekenden Louise Gunning (HvA), Doekle Terpstra (Inholland) en Jet de Ranitz (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) de overeenkomst. Met deze samenwerking bundelen de hogescholen hun krachten om beter aan de vraag vanuit het bedrijfsleven te voldoen en in te spelen op de beroepspraktijk. De kenniscentra van de HvA spelen hierbij een grote rol, aldus Louise Gunning, voorzitter College van Bestuur UvA en HvA.

Ons stadje zit in een positieve flow

Burgemeester Eberhard van der Laan is aanwezig en spreekt de zaal toe. Na een intensieve boardmeeting waarbij de operationalisatie van plannen en het verbeteren van de positie van het MKB centraal stond, komt Van der Laan tot de volgende conclusie: 'Ons stadje zit echt in een positieve flow'. Dit jaar hebben maar liefst 13 nieuwe bedrijven zich bij de board aangesloten. Speciale dank hiervoor gaat uit naar Carolien Gehrels, wethouder van economische zaken van Amsterdam. De burgemeester spreekt verder over succesvolle projecten van de board; het IBC met het hotel- en horecawezen, onderzoek naar kankerbehandeling, de heropening van musea en 'Amsterdam 2013'.

Verborgen goud

Doekle Terpstra spreekt over verbinding: 'Laten we afscheid nemen van het klassieke concurreren, en gaan samenwerken. Laten we als hogescholen samen de verbinding met het MKB opzoeken.' Terpstra roept alle MKB-ers in de zaal op om vooral ook zelf de aansluiting met hogescholen op te zoeken, want: 'Hogescholen zijn het verborgen goud.' De verbinding tussen het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen is het grote voordeel van dit samenwerkingsverband, aldus Louise Gunning. Maar wat kan het MKB de komende tijd van deze hogescholen verwachten? Op deze vraag antwoordt Gunning dat vooral de kenniscentra van de HvA belangrijk zijn voor de ondernemers: 'Kenniscentra staan dichterbij het werkveld en het MKB dan opleidingen. Ondernemers kunnen hier sneller de vruchten plukken.'

MKB over hogescholen

Er kwamen verschillende MKB'ers aan het woord die spraken over ervaringen met de hogescholen; zo sprak Enno Osinga (Schiphol) positief over zijn ervaringen met HvA-studenten tijdens het Raak Pro-project ; 'Studenten leveren een praktische en zinvolle bijdrage aan het distributiecentrum. HvA: ga zo door en laten we dit soort samenwerkingsverbanden op alle fronten ondersteunen.'

Triple A

Deze samenwerking vindt plaats onder de paraplu van de Amsterdam Academic Alliance (AAA), gericht op de bredere samenwerking tussen universiteiten en hogescholen binnen de regio. Door onder meer het onderwijsaanbod en het praktijkgerichte onderzoek beter op elkaar af te stemmen, versterken de instellingen hun positie in de regio en hopen zij het beroepenveld beter te bedienen. Het besluit tot samenwerking komt voort uit de prestatieafspraken die de onderwijsinstellingen afzonderlijk hebben gemaakt met het ministerie van OCW. Het gezamenlijk vertrekpunt van de samenwerkingsovereenkomst is de maatschappelijke opdracht die de hogescholen hebben ten aanzien van de stad en regio Amsterdam.

 

Het recent gelanceerde Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise is een sprekend voorbeeld van de goede samenwerking tussen de drie hogescholen. Door expertise en onderzoek te bundelen op het gebied van erfgoed, media en ict, creatief-zakelijke dienstverlening, gaming en film willen HvA, Inholland en AHK samen innoveren en tegemoet komen aan de vragen uit de creatieve industrie.