Hogeschool van Amsterdam

HvA gaat structureel samenwerken met Lost Boys International

25 apr 2013 16:19 | Afdeling Communicatie

Lost Boys International (LBi) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) breiden hun samenwerking uit. Vandaag ondertekenden Ruurd Priester, directeur Strategie bij LBi en Geleyn Meijer, voorzitter Domein Media, Creatie en Informatie (DMCI) een Letter of Intent voor een strategisch langdurig partnership.

Doel van de samenwerking: het optimaliseren van de aansluiting tussen opleidingen en creatieve industrie en werven van toptalent onder studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

In september wordt de invulling van deze structurele samenwerking bekendgemaakt. 'Voor onze klanten is creativiteit 'missie kritisch'. Daarom zijn we altijd op zoek naar creatief toptalent. Tegenwoordig zijn dat per definitie digital natives, met een grote hoeveelheid passie en daadkracht. De HvA voelt dit goed aan en zorgt dat we deze mensen al jong leren kennen. De ervaring leert dat uit de samenwerking die daar op volgt meestal veel moois groeit', aldus Ruurd Priester. Geleyn Meijer over LBi: 'LBi is een belangrijke marktleider in de creatieve industrie. Voor onze studenten is dit een fantastische kans om uit eerste hand ervaring op te doen en door de toppers van LBi het vak te leren.'

 

De meerjarige plannen worden na de zomer gepresenteerd. Vanaf september start een selectie van studenten van de DMCI Honours Academy aan een praktijkopdracht. Aan de Honours Academy studeren derde- en vierdejaarsstudenten die extra uitdaging willen naast hun reguliere studieprogramma.

Juiste match student en creatieve industrie

Geleyn Meijer: 'HvA DMCI wil met al haar opleidingen de toonaangevende partner zijn in de Amsterdamse creatieve industrie. Daarom is het belangrijk om te weten waar de markt om vraagt, zodat afgestudeerde studenten met voldoende kennis direct aan de slag kunnen. Dus een goede 'match' te maken tussen wat een student zou moeten kunnen en weten en dat wat er op dat moment door de industrie wordt gevraagd.' Een belangrijke succesfactor in de samenwerking is het vinden van de juiste studenten en opdrachtgevers; bij LBi is dat iemand met hart voor talentontwikkeling, die open staat voor vernieuwing en het belang van de jonge denk- en doekracht inziet.

Over LBi en HvA DMCI

LBi staat voor Lost Boys International en opereert nu wereldwijd, maar veel Amsterdammers kennen Lost Boys nog als dat eigenwijze internetbedrijf aan de gracht. 'We koesteren onze Amsterdamse roots en dat geeft extra betekenis aan dit partnership met de HvA.' De creatieve opleidingen van HvA DMCI strekken zich uit van de meest complexe uitdagingen van de ICT, via de wereld van de interactieve televisie, uitgeverijen en reclame naar de productie van mode en design - met als grote gemene deler: nieuw, nieuwer, nieuwst. Het draait allemaal om innovatie: technische mogelijkheden worden op een creatieve manier toegepast.

 

Beide partijen werken al langer samen. Zo doen veel studenten stage- en afstudeeropdrachten bij LBi en geeft Ruurd Priester adviezen aan HvA DMCI over bijvoorbeeld marktontwikkelingen en koers van de opleidingen door zitting te nemen in de DMCI-Adviesraad. Met de Letter of Intent wordt de bestaande samenwerking uitgebreid.

 

Belang DMCI

DMCI, het domein voor de creatieve industrie van de Hogeschool van Amsterdam, stemt haar onderwijs en onderzoek af op de behoeften en kansen van het Amsterdamse bedrijfsleven en de stad Amsterdam. DMCI wil dé toonaangevende partner zijn in de creatieve industrie en heeft daartoe een adviesraad opgericht met een aantal strategische partners in het brede spectrum van de zakelijke dienstverlening. Voor DMCI is het van essentieel belang goed te weten waar de markt om vraagt en feeling te houden met relevante ontwikkelingen om het human capital, de studenten, zodanig op te leiden dat zij goed geëquipeerd zijn om in de creatieve industrie aan de slag te gaan. DMCI leidt studenten op voor een beroep in de creatieve industrie, maar ook voor creatieve doeners en denkers die een baan zullen vinden in de traditionele economie. Zij vormen daar de nieuwe creatieve denkers en leveren op die manier hun bijdrage aan het ontwerpen en vermarkten van nieuwe producten en diensten. Lost Boys International (LBi) is een belangrijke strategische partner die zich richt op internet marketing in de breedste zin. Kort samengevat is LBi een marketing- en technologiebedrijf, gericht op het creëren van businesswaarde.

Belang LBi

LBi is altijd op zoek naar het echte toptalent. LBi wil deze mensen kennen en zorgen dat zij bij LBi willen werken. LBi heeft ook een langere termijn belang en dat is dat toptalent zo wordt opgeleid dat hun mentaliteit en expertise optimaal aansluiten bij de behoefte van het bureau en haar klanten. Daarom wil LBi graag betrokken zijn bij de curriculumontwikkeling van DMCI. Ten slotte ziet LBi ook in bredere zin mogelijke voordelen in gezamenlijke kennisontwikkeling op het gebied van human capital.

Belang stad Amsterdam

De kennis die wordt opgedaan in de praktijkprojecten zullen de partijen laten circuleren zodat burgers, studenten, en bedrijven en instellingen daar weer profijt van hebben. DMCI en LBi ontwikkelen een plan om hier invulling aan te geven.

Gezamenlijke doelen en succesfactoren

LBi en DCMI streven de volgende doelen na: - het gezamenlijk opleiden van toptalent en het rekruteren daarvan; - gezamenlijke kennisontwikkeling rondom human capital.

Een belangrijke succesfactor in de samenwerking is het vinden van de juiste personen. Bij LBi is dat iemand met hart voor talentontwikkeling, die open staat voor vernieuwing (een ‘intrapreneur’) en het belang van de jonge denk- en doekracht inziet. De Honours Academy bestaat uit derde en vierdejaars topstudenten van het hele domein voor de creatieve industrie (Informatica, Media & Communicatie, Communication & Multimedia Design (CMD) en Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Deze jonge professionals zijn gerekruteerd op hun ambitie, doorzettingsvermogen en hoog energieniveau. Ze worden begeleid door senior professionals; ambitieuze vakdocenten die gericht zijn op leren en werken in de buitenwereld. Voor LBi ligt het voor de hand een docent CMD als aanspreekpunt te nemen.

Concrete samenwerking

Voorafgaand aan het nieuwe studiejaar bespreken LBi en Honours Academy DMCI welke opdracht LBi inbrengt en evalueren we de voorgaande opdracht(-en) op meerwaarde voor bovenstaande doelen voor beide partijen. Tevens kunnen nieuwe producten ontwikkeld worden. In studiejaar 13/14 ontwikkelen we als eerste product een schaduwpitch.