Hogeschool van Amsterdam

Unlike Us #3: Social Media: Design or Decline

22 mrt 2013 16:55 | Afdeling Communicatie

Op vrijdag 22 maart startte de driedaagse conferentie ‘Unlike Us’, mede georganiseerd door de HvA.

Het symposium gaat over de veranderende positie van sociale netwerken in de samenleving, de economie, de politiek en het dagelijkse (sociale) leven. Nachtclub Trouw Amsterdam biedt op 22, 23 en 24 maart podium aan de conferentie met internationale sprekers die hier hun visies, onderzoek en theorie delen.

Lector Geert Lovink opent deze derde editie met een terugblik op de beursgang van Facebook en de behoefte die hierdoor ontstond aan een infrastructuur voor sociale netwerken. Hij spreekt over de vragen en twijfels die met deze doorbraken gepaard gingen wat betreft software, concepten en platforms. De discussie rondom sociale netwerken is duidelijk verschoven van privacyvraagstukken naar vraagstukken over technologieën, financiële motieven, algoritmes en de concepten achter de sociale platformen. Geert Lovink is lector bij de HvA en oprichter van het 'Institute of Network Cultures', onderdeel van het kenniscentrum van Domein Media, Creatie en Informatie.

Tijdens de eerste sessie lezingen wordt gefilosofeerd over de bijdrage die de technologieën van Facebook, Google of Amazone al dan wel niet leveren aan de behoefte die men heeft aan sociaal netwerken. 

'Technologie can be both a poison and a medicine'

'Technologie can be both a poison and a medicine', aldus de eerste spreker Bernard Stiegler. Stiegler spreekt over informatieverwerkingsprocessen en de wereldwijde informatie-infrastructuur. Hij pleit voor een netwerk waarbij internationaal geïndexeerde academische kennis -op alle niveaus- gedeeld kan worden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de noodzakelijke samenwerking tussen Europa, Azië en de Verenigde Staten. De grootmachten moeten samenwerken en een front vormen om structuur te krijgen in de mogelijkheden tot delen en verwerken van informatie. De Franse professor onderbouwt zijn bevindingen met kennis van de grote filosofen als Freud, Plato, Aristoteles en Socrates.

'Leisure is concentration'

De Duitse Petra Löffler spreekt over het spanningsveld tussen aandacht en afleiding. Ze spreekt over de historie van afleiding. Hierbij benadrukt zij dat de mate van afleiding waaraan de huidige generatie wordt blootgesteld, niet groter is dan de vorige eeuw, ondanks de opmars van sociaal georiënteerde toepassingen. We krijgen evenveel prikkels die tot afleiding kunnen leiden, deze prikkels veranderen alleen. Het is zelfs zo dat we ons tegenwoordig afzonderen en proberen te concentreren met behulp van instrumenten die van oorsprong zijn ontwikkeld ter afleiding of amusement, zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons.

'Facebook doesn't help us to make friends'

Tristan Thielmann zet ons ten slotte aan het denken over het daadwerkelijke nut of gemak dat sociale netwerken individuen werkelijk brengen. Hij begint met de quote van een oud-facebookgebruiker die uitlegt waarom hij zijn facebookaccount heeft opgeheven. 'Facebook misrepresents us, doesn't help us to make friends and is not used as a social medium'. Facebook is helemaal niet sociaal. Facebook heeft economische belangen waardoor informatie zonder toestemming, verkeerd of strategisch gepresenteerd wordt. Facebook draait grotendeels om advertentiegelden en doorclicks. Volgens Thielmann zijn sociale netwerken, waaronder Facebook, slechts een applicatie om het sociale web te structureren. De oud-Facebookgebruiker ervoer Facebook als 'A Lonely journey in Cyberspace'.