Hogeschool van Amsterdam

Logistieke regio Amsterdam-Rotterdam bevoorraadt de wereld

Studenten onderzoeken 'leader firms' en mkb mainports

28 jan 2013 10:14 | Afdeling Communicatie

'In Nederland erkent en herkent men steeds meer het belang van logistiek, ' zegt lector Logistiek Dick van Damme bij de opening van het seminar Airport Seaport Logistics. De Nederlandse overheid heeft logistiek als topsector aangemerkt en later dit jaar wordt een Centre of Expertise Logistics opgericht, waar de HvA partner in is.

Ook veel studenten hebben belangstelling voor logistiek: zo'n 40 studenten onderzochten tijdens de minor Airport Seaport Logistics in groepjes hoe acht bedrijven op Schiphol en in de haven van Amsterdam hun innovatievermogen kunnen vergroten.

Logistiek achter de Joint Strike Fighter

Op de bovenste verdieping van het Havengebouw Amsterdam vertelt René de Koning van IJS Global hoe zij met samenwerkingsverband OneLogistics inspelen op de kansen die de Joint Strike Fighter biedt. 'Los van het feit of je het er politiek mee eens bent, is dit logistiek zeer interessant. In totaal 2200 leveranciers, waarvan 90 procent nog nooit buiten de VS is geweest, leveren 1,5 miljoen onderdelen. Ik zag kans voor Nederland om wereldwijd de keten aan te sturen.' De JSF was de aanleiding, waar OneLogistics op een innovatieve manier op is ingesprongen. 'Als het om innovatie gaat zijn het de mensen binnen de bedrijven die een stapje extra zetten,' aldus De Koning.

Kansen voor Schiphol

Student Joep van Oostrum presenteert dan het onderzoek bij Air Cargo Netherlands (ACN), een van de 8 cases: 'Wij zien een duidelijke kans voor pharma. We worden steeds ouder, ziektes worden chronisch en medicijnen zijn daarom een groeiende markt.' Joeps groepje signaleerde dat bedrijven op Schiphol de faciliteiten en specialismen hebben, maar nog niet in een gemeenschappelijk doel denken. De studenten vergeleken Schiphol met de luchthavens Frankfurt en Brussel. 'Schiphol kan zich onderscheiden als team, we hebben meer spelers en kunnen daarmee preferred airport worden.' Herman Wittebrood van Air Cargo Netherlands bedankt de studenten: 'De complimenten voor hoe goed jullie in de markt zijn gedoken.'

In the port of Amsterdam

In het seminargedeelte ‘seaport’ vertelt Eduard de Visser van Haven Amsterdam dat de haven zich van 'huismeester' wil transformeren naar een proactieve haven, die de goederenstromen door de haven zo goed mogelijk faciliteert. Studenten onderzochten hoe Haven Amsterdam kan overgaan naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij voerden een benchmark-studie uit met andere airport seaport-regio’s. Een duurzaam verlichtingsplan, het bewustmaken van het eigen personeel en het oprichten van een website met ideeën; de studenten hebben een rits aan aanbevelingen.

Zowel de studenten als het bedrijfsleven geven aan veel aan de samenwerking te hebben gehad. ‘Door op deze manier samen praktijkgericht onderzoek te doen hou je het onderwijs actueel en ontwikkelt de hogeschool zich als kennisinstelling,’ aldus Dick van Damme.

De studenten van de minor Airport Seaport Logistics hebben onderzoek gedaan bij ICL Fertilizers, Koopman Car Terminal, Haven van Amsterdam, Trouw Nutrition Nederland, CTS Group, APL Logistics en Air Cargo Netherlands (ACN). Het praktijkgerichte onderzoek binnen de minor vindt altijd plaats in samenwerking met het bedrijfsleven, met name brancheorganisaties. Coördinerende docenten zijn Rover van Mierlo, Robert Velu en Claudine de Zoeten.