Hogeschool van Amsterdam

City Think Lab: burgers gaan het zelf regelen

18 apr 2012 14:27 | Afdeling Communicatie

Het is goed mogelijk dat Amsterdammers in 2024 zelf de fietspaden een nieuw tintje geven, het Vondelpark bijknippen en de kinderopvang regelen. Tijdens de bijeenkomst <em> (in)Formal City </em> <br/> <br/> van City Think Lab op 16 april presenteerden HvA-studenten van het honoursprogramma Design in Society hun scenario voor de stad van de toekomst.

City Think Lab is een vrijplaats voor vernieuwend denken over de stad. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger brainstormen denkers en doeners over de vernieuwingen die nu plaatsvinden en die de stad over 12 jaar kenmerken. City Think Lab is een initiatief van Pakhuis de Zwijger en Inspiring Cities en vormt een samenwerking met onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Hogeschool van Amsterdam.

Burgers regelen het beter

Het thema van de bijeenkomst op 16 april is (in)Formal City : hoe botsen de formele en informele stad met elkaar? De zaal zit vol met studenten, docenten en geïnteresseerden vanuit de overheid en het bedrijfsleven. De HvA-studenten kiezen voor een originele presentatie: plotseling staan 2 studenten uit het publiek op en beginnen een discussie als burgers van de toekomst. 'Wij burgers kunnen meedenken over het vormgeven van de stad,' begint Khashayar Ghiabi, student Bouwtechnische Bedrijfskunde, vol enthousiasme.

Wikicity

Het fenomeen dat student Khashayar verkondigt staat bekend als 'wikicity': burgers nemen zelf initiatief om de stad te verbeteren. Dit gebeurt al op verschillende plekken in de wereld: in steden als Mexico City leggen burgers bijvoorbeeld fietspaden aan of verven zij een zebrapad op een gevaarlijke kruising. Uit onderzoek van de DRO (Dienst Ruimtelijke Ordening) blijkt dat wikicity een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst van de stad. Door burgers met verschillende ervaringen en inzichten te laten meedenken creeër je meer draagvlak en betere oplossingen, lichten de studenten toe. Zo kunnen in de toekomst de burgers zelf de projecten opzetten die voorheen tot de taken van de overheid hoorden. De informele netwerken zullen dus steeds meer de formele netwerken vervangen.

Sprookje

Jan Willem Ebbelaar, student Bouwtechnische Bedrijfskunde, verrast met een sprookje over het Spaans dorpje Mondragón. Daar hebben burgers alle taken van de overheid overgenomen, met goede resultaten: er is nagenoeg geen werkloosheid, er zijn geen excessen met bonussen en de bedrijfsplanning is gericht op de lange termijn. Een sprookje dat ook voor Nederland dichtbij komt, want het publieke geld raakt op.

Wat doen we met de Stopera?

De 9 HvA-studenten zijn samen tot de ontwerpvraag van de avond gekomen, de vraag waar het publiek over gaat brainstormen: 'Wat doen we in 2024 met de openbare ruimte, als het publieke geld op is?' De aanwezigen komen met originele oplossingen: de directeur van het Muziekgebouw wordt via Facebook gekozen en bij de ingang van het Vondelpark liggen heggenscharen, zodat burgers het park zelf kunnen bijhouden. De studenten leggen uit dat het 'kickstarten' essentieel is: door samenwerking en een sterk netwerk kun je projecten opzetten.

Lof voor HvA-studenten

De honoursstudenten zijn afkomstig van de opleidingen Cultureel Maatschappelijke Vorming, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Commerciële Economie en Product Design. Ze geven aan veel van hun samenwerking te hebben geleerd. 'Omdat we allemaal een andere invalshoek hebben, zijn we vanuit verschillende visies tot de input voor de avond gekomen,' aldus Jan Willem. Ali Rabarison, directeur Woon- en Leefomgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken, complimenteert de HvA-studenten achteraf met hun excellente en originele presentatie. De avond heeft de aanwezigen geprikkeld: inzichten en ideeën zijn gedeeld en de stad van 2024 is een stuk dichterbij gekomen.