Hogeschool van Amsterdam

Voorlichtingsavond voor ouders

'Hoe help ik mijn kind kiezen?'

Voorlichtingsevenement

Tijdens de voorlichtingsavond 'Hoe help ik mijn kind kiezen?' gaat een studiekeuzecoach in op het studiekeuzeproces van uw kind, wat uw rol hierin is en hoe u op een constructieve manier een bijdrage levert aan dit proces.

Oudervoorlichting
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 26 september 2018