Hogeschool van Amsterdam

Lectorale redes Stephan Ramaekers en Martin van der Esch

Lectorale rede

Dhr. Stephan Ramaekers gaat als lector 'Professioneel redeneren en gedeelde besluitvorming' onderzoeken welke hindernissen betere communicatie en samenwerking in de zorg tegenhouden, en hoe we die kunnen wegnemen. Dhr. Martin van der Esch gaat in het nieuwe lectoraat Interdisciplinaire zorg voor chronische gewrichtsaandoeningen van de HvA en Reade, het centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam, de relatie onderzoeken tussen gewrichtsaandoeningen en hart- en vaatziekten en kijkt hoe deze behandeld kunnen worden door leefstijl te beïnvloeden.

Dhr. Stephan Ramaekers en Dhr. Martin van der Esch

Lectorale rede Dhr. Stephan Ramaekers

Voortschrijdende specialisatie, in combinatie met de toenemende complexiteit van zorgvragen, leidt mede ertoe dat een integrale aanpak van gezondheidsproblemen alleen gerealiseerd kan worden wanneer alle bij de behandeling betrokken zorgverleners onderling goed afstemmen en samenwerken.

Onvoldoende communicatie en samenwerking tussen zorgverleners behoren tot de belangrijke oorzaken van medische missers en incidenten. Zorgverleners zijn zich daarvan bewust, maar de praktijk blijft weerbarstig.

Lector dr. Stephan Ramaekers gaat in zijn rede in op de factoren en mechanismen die een goede besluitvorming, in samenspraak met de patiënt en in teamverband, verhinderen en hoe die hindernissen kunnen worden weggenomen. Aan de hand daarvan belicht hij waar onderzoek en praktijkinnovatie in dit lectoraat op zijn gericht.

Lectorale rede Dhr. Martin van der Esch

In Amsterdam kampt een derde van de mensen met meerdere aandoeningen, waaronder chronische gewrichtsaandoeningen. Mensen met chronische gewrichtsaandoeningen hebben vaak beperkingen in hun dagelijks functioneren. Leefstijlfactoren zoals overgewicht en inactiviteit spelen een belangrijke rol in het ontstaan van beperkingen in het dagelijks functioneren.

Lector Interdisciplinaire zorg voor chronische gewrichtsaandoeningen dr. Martin van der Esch gaat in zijn rede in op de relatie tussen gewrichtsaandoeningen en beperkingen in dagelijks functioneren, en op de mogelijkheden om beperkingen te voorkomen of te verminderen. Hij zal hiaten in kennis toelichten en ingaan op de integratie van onderzoek in het onderwijs. Het bijzonder lectoraat Interdisciplinaire zorg voor chronische gewrichtsaandoeningen is ingesteld in samenwerking met Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie te Amsterdam.

Meer informatie

Bekijk hier de video van de lectorale redes

Download de publicatie "Bewegen van eigen zekerheid naar gedeeld vertrouwen"

Meer informatie over het lectoraat Professioneel Redeneren en Gedeelde Besluitvorming in de Gezondheidszorg

Download de publicatie "Waar alles kan, gebeurt (n)iets"

Meer informatie over het lectoraat Interdisciplinaire Zorg voor Chronische Gewrichtsaandoeningen

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 6 december 2018