Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede Monique Pijls

Aankondiging

Oratie

Lectoraat Didactiek van de B├Ętavakken: Informatie en aanmelding volgen op deze pagina.

Foto Monique Pijls
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 juli 2017