Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede: dr. Stan Majoor

De stad als experiment - de organisatie van stedelijke innovatie

Lectorale rede

Stadslaboratoria zijn plekken waar burgers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen concrete leerervaringen opdoen in het oplossen van grootstedelijke vraagstukken. Ze passen in een tijd van zelfverzekerde steden die pragmatisch willen innoveren rond ruimtelijke, sociale, economische en bestuurlijke thema’s.

Dr. Stan Majoor

We plaatsen het denken over de stad als laboratorium in een historische context en schetsen hoe deze plekken zich verder inhoudelijk en methodologisch moeten ontwikkelen om een meer inclusieve agenda van stedelijke innovatie vorm te geven.

Op dinsdag 4 oktober 2016 sprak dhr. dr. Stan Majoor, Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn lectorale rede uit in de Kohnstammzaal te Amsterdam.

Publicatie

lectorale rede van dr. Stan Majoor: De stad als experiment

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 4 oktober 2016