Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede: Dr. Louise Elffers

Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering

Lectorale rede

Het hbo is de afgelopen decennia flink gegroeid: steeds meer studenten kiezen voor het hbo, ook als zij al een mbo-diploma hebben. Veel hbo-studenten lukt het echter niet hun diploma te behalen. Waarom vallen er zoveel studenten uit? En waarom geldt dat voor bepaalde groepen in het bijzonder?

Dr. Louise Elffers

Dr. Louise Elffers. Foto: © Olaf Kraak

Het lectoraat Beroepsonderwijs onderzoekt processen die schuilgaan achter de uitvalcijfers. Door het verloop van schoolloopbanen voorafgaand aan en na de overgang naar het hbo in kaart te brengen, komen enkele knelpunten in de onderwijsketen aan het licht die de uitval onder bepaalde groepen studenten in het hbo in de hand lijken te werken.

Op dinsdag 6 september 2016 om 16.00 uur zal mw. dr. Louise Elffers, Lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam, haar lectorale rede uitspreken in het Auditorium van gebouw Leeuwenburg aan de Weesperzijde 190 te Amsterdam.

U wordt door het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze lectorale rede bij te wonen.
Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
Voorzitter College van Bestuur

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 september 2016