Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede: Dr. Marike van der Schaaf

Zorg voor kwaliteit van overleving... van ziekenhuispatienten met een complexe hulpvraag

Lectorale rede

Een ziekenhuisopname kan worden beschouwd als een ‘major life event’, met name voor patiënten die op de Intensive Care zijn opgenomen, kwetsbare ouderen en patiënten die een grote operatie ondergaan. Bij deze patiënten zijn de gevolgen van de ziekenhuisopname vaak langduriger en ernstiger dan de restverschijnselen van de aandoening waarvoor zij werden opgenomen. Deze gevolgen hebben een grote invloed op het dagelijks functioneren en op de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn familie.

Cover lectorale rede Marike van der Schaaf

Het lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg onderzoekt de gevolgen van ziekte en ziekenhuisopname en ontwikkelt revalidatiebehandelingen om deze gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een beter herstel van kwetsbare patiënten tijdens en na ziekenhuisopname.

Op dinsdag 7 juni 2016 om 16.00 uur zal mw. dr. Marike van der Schaaf, lector Revalidatie in de Acute Zorg aan de Hogeschool van Amsterdam, haar lectorale rede uitspreken in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4 te Amsterdam. U wordt door het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze lectorale rede bij te wonen. 

Mw. prof. dr. D.C. van den Boom
Voorzitter College van Bestuur

Bekijk de publicatie van deze lectorale rede

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 juni 2016