Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede: dr. Marije Baart de la Faille Deutekom

Kracht van Sport

Lectorale rede

Het belang van sport en bewegen voor een gezond en vitaal Nederland is overduidelijk voor de ‘believers’ in de kracht van sport. De sport heeft echter moeite om deze kracht daadwerkelijk aan te tonen in het politieke en publieke debat. Daarnaast zijn er nog veel (groepen van) burgers die niet of te weinig bewegen en een inactief leven leiden. Met praktijkgericht onderzoek maakt het lectoraat Kracht van Sport de waarde van sport inzichtelijk en wil het sport- en beweeggedrag in de samenleving bevorderen. Specifieke focus hierbij ligt op mensen met beperkingen.

marije baart de la faille deutekom

Dr. Marije Baart de la Faille Deutekom

Uitnodiging lectorale rede Kracht van Sport

Download de publicatie via onderstaande button

Het lectoraat Kracht van Sport is onderdeel van het kenniscentrum van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam en van de onderzoeksgroep Gezondheid van het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland.

Op donderdag 21 april 2016 om 16.00 zal mw. dr. Marije Baart de la Faille - Deutekom, lector Kracht van Sport aan de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland, haar lectorale rede uitspreken in Felix Meritis aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam.

U wordt door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Inholland van harte uitgenodigd deze lectorale rede bij te wonen.
 

Prof. dr. Dymph van den Boom

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam

Drs. Jet de Ranitz

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 april 2016