Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede: Dr. Margo van Hartingsveldt

Gewoon doen: dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn

Lectorale rede

Lectoraat Ergotherapie: Het dagelijks handelen bestaat uit al de gewone dingen die mensen elke dag doen. In het dagelijks leven zijn mensen voortdurend betrokken in activiteiten, ook als men ‘vrij’ is en eigenlijk niets hoeft te doen.

Uitnodiging Lectorale Rede Margo van Hartingsveldt

Dagelijks handelen, het kerndomein van ergotherapie, sluit aan bij het ‘functioneren’ dat centraal staat in het advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Het praktijkgericht onderzoek richt zich op de invloed van de sociale en fysieke omgeving op het dagelijks handelen en participatie van mensen. Het lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving is onderdeel van kenniscentrum ACHIEVE van de faculteit Gezondheid.

U wordt door het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze Lectorale Rede bij te wonen.

Bekijk de publicatie van de lectorale rede

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 16 maart 2016