Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede: Dr. Frank Suurenbroek

Catalyzing Change. Hoe het ruimtelijk ontwerp kan bijdragen aan de doorontwikkeling naar een sterke, duurzame en veerkrachtige stad

Lectorale rede

Transformatie is de gangbare toestand van de stad: iedere generatie tracht de stad naar ‘zijn tijd’ te zetten. De opgave in onze tijd ligt in de doorontwikkeling naar een sterke, duurzame en veerkrachtige stad. Maatschappelijke trends en technologischdigitale innovaties bieden hierbij nieuwe aangrijpingspunten. Vanuit het lectoraat Bouwtransformatie gaan we praktijkgericht onderzoek doen naar de fysiek-ruimtelijke transformatieopgaven en de innovatieve interventies en coalities die daarvoor in onze tijd mogelijk en noodzakelijk zijn.

Voorblad lectorale rede frank suurenbroek

Het lectoraat is onderdeel van het onderzoeksprogramma Urban Technology van het Domein Techniek. De lector is tevens verbonden aan het onderzoeksprogramma Urban Management.

Op dinsdag 10 november 2015 om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) zal dhr. dr. Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn lectorale rede uitspreken in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4 te Amsterdam.

U wordt door het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze lectorale rede bij te wonen. 

 

 

Inschrijving

U kunt zich tot 9 november a.s. aanmelden via onderstaande button:

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 9 januari 2018