Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede: Ben Schouten

Playful Empowerment: De rol van ontwerpinnovatie in betrokken burgerschap

Lectorale rede

"Elk spel beduidt iets", zei Huizinga al. Het maakt van een alledaagse praktijk een bijzondere ervaring die ons kan binden rond een gemeenschappelijk doel of thema. Dat inzicht komen we vandaag de dag overal tegen. In de gezondheidszorg, de politiek, het onderwijs en de wetenschap, steeds vaker worden spelelementen en 'Serious Games' gebruikt om mensen te verleiden, te motiveren, iets te leren of te overreden. Die ontwikkeling stemt hoopvol. Maar wie bepaalt de regels? En zijn er naast winnaars ook verliezers?

Voorkant uitnodiging lectorale rede Ben Schouten

In deze lezing ga ik in op de kwaliteit van digitaal spel in wat wij 'civic interaction design' noemen. Ik laat zien hoe ontwerpers samen met burgers spel en digitale media inzetten om de kwaliteit van hun leven te verbeteren, en hoe de verhouding tussen burgers, ontwerpers en instituties verandert. Zo komen de maatschappelijke uitdagingen aan bod die ontstaan nu spelelementen zich in onze door digitale media gedomineerde cultuur ver uitstrekken buiten de 'magische cirkel' van het spel zelf.

  • Ontvangst is vanaf 15.30 uur.
  • Dinsdag 12 mei 2015 om 16.00 uur zal dhr. prof. dr. Ben Schouten, lector Game Research aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn Lectorale Rede uitspreken in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4 te Amsterdam.

U wordt door het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze Lectorale Rede bij te wonen.

Download de uitnodiging

Inschrijving

U kunt zich tot 11 mei a.s. aanmelden via onderstaande button: 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 april 2015