Hogeschool van Amsterdam

Lectorale Rede: Ruben Fukkink

Van startbekwam tot stadsbekwaam: de pedagogische functie van Onderwijs en Opvoeding

Lectorale rede

Zijn kinderen niet altijd kinderen, is leren niet gewoon leren en blijft onderwijzen niet overal gewoon onderwijzen? En kunnen beroepsopleidingen voor pedagogische en onderwijskundige professionals overal in het land niet gewoon hetzelfde zijn? Nee.

Cover Lecortale Rede Ruben Fukkink

Een dergelijke ‘one size fits all’-benadering doet onvoldoende recht aan de complexe uitdagingen waar pedagogen en leerkrachten in de grote stad voor staan. Een superdiverse populatie van kinderen en hun ouders in een zeer rijke omgeving geven onderwijs en opvoeding in de grootstedelijke context een eigen pedagogische dimensie.

Op woensdag 22 april 2015 om 15.30 uur zal dhr. prof. dr. R.G. Fukkink, lector Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn lectorale rede uitspreken in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4 te Amsterdam.

U wordt door het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze Lectorale Rede bij te wonen.

Download de uitnodiging

Inschrijving

U kunt zich tot 21 april a.s. aanmelden via onderstaande button: 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 17 maart 2015