Hogeschool van Amsterdam

Lectorale Rede Wilma Scholte op Reimer

Oratie

Dat goed opgeleide verpleegkundigen nu en in de toekomst hard nodig zijn is waarschijnlijk niet nieuw voor u. Zeker in academische ziekenhuizen, top-klinische centra en teaching hospitals is deze behoefte uitgesproken. Goed opgeleide verpleegkundigen op hbo-niveau zijn jonge professionals, die in de ogen van het werkveld en de maatschappij de juiste bagage hebben meegekregen voor een goede start en verdere groei.

Lectorale redes Achieve

Hoe ik hieraan als lector de komende jaren een steentje wil bijdragen vertel ik u graag aan de hand van het volgende verhaal. Dat verhaal van een verpleegkundige in opleiding illustreert het belang van Evidence Based Nursing en vervolgens de toepassing ervan op observeren (van kijken naar zien) en implementeren van kennis (van weten naar doen).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 18 november 2014