Hogeschool van Amsterdam

(Living) labs, hubs en andere integraties van onderzoek en onderwijs

Kennisdeler #1

Evenement

De HvA heeft meerdere labs, living labs of hubs (hierna: labs) waarin oplossingen worden gezocht voor complexe en eigentijdse maatschappelijke vraagstukken. Wat zijn de werkwijzen, hoe zijn labs georganiseerd, wat zijn opbrengsten en natuurlijk hoe zijn de activiteiten binnen de labs verbonden met het onderwijs?

BrandLIVE

Labs vormen een realistische experimenteerruimte voor toegepast onderzoek in co-creatie tussen de HvA als kennisinstelling, bedrijven, burgers en overheid. Het concept ‘labs’ is zeker niet eenduidig; verschillende definities zijn mogelijk en er vallen subtypen te onderscheiden (Maas, 2017). In deze Kennisdeler willen we een nadere invulling geven aan de beeldvorming van en kennis over labs.

Kom op dinsdag 9 oktober van 15-17 uur naar de presentaties van Timo Maas van het Rathenau Instituut en enkele voorbeelden vanuit de HvA en praat mee over definiëring van het concept ‘labs’ en de verschillende invullingen die er aan worden gegeven.

Programma

15.00-15.15 uur - Welkom en introductie

15.15-16.00 uur - Lezing door Timo Maas (Rathenau Instituut) naar aanleiding van rapport Living labs in Nederland (2017).

16.00-16.15 uur - Presentatie HvA in de Stad door Ragini Fit

16.15-16.30 uur - Presentatie living lab Amstelhuis door Ellen Budde

16.30-16.45 uur - Presentatie Amsterdam Sensor Lab door Marcel van der Horst

16.45-17.00 uur - Vragen en interactie

Wanneer en waar?

Dinsdag 9 oktober 2018 15-17 uur in The Student Hotel, classroom 1 en 2

Aanmelden

Toegang tot deze bijeenkomst is gratis. HvA medewerker? Meld je aan via het aanmeldformulier. Neem een collega mee!

Geen HvA-medewerker? Meld je aan via onderzoekinonderwijs@hva.nl

Kijk voor meer informatie over het programma Onderzoek in Onderwijs op https://onderzoekinonderwijs.mijnhva.nl/ (HvA login).

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 september 2018