Hogeschool van Amsterdam

Landelijke Dag Vertrouwenspersonen hbo

Congres

De vertrouwenspersonen in het hbo organiseren elke twee jaar een Landelijke Dag. De organisatie is dit keer in handen van de Hogeschool van Amsterdam. De dag is vooral bedoeld voor vertrouwenspersonen in het hbo.

Het thema dit jaar is:

S.O.S. - Stress, Onveiligheid en Sociale media

Het onderwijs heeft al vele jaren te maken met toenemende werkdruk. Spanningen en stress creëren situaties waarin werknemers zich onveilig voelen, omdat er onvoldoende tijd is voor teamvorming en reflectie. Ook de digitalisering blijkt zijn schaduwkanten te hebben. Via sociale media kunnen meningsverschillen worden geventileerd en kunnen allerlei vormen van ongewenst gedrag de toon zetten. De keynotespreker en de onderwerpen van de workshops belichten verschillende aspecten van dit thema. 

Keynote

Keynote-spreker Bram Bakker, psychiater, geeft een inspirerende lezing over 'de donkere kant van social media'.


Programma

10.00 - 10.30 inloop met koffie/thee  
10.30 - 11.45 welkomstwoord (Jean Tillie, HvA-decaan Faculteit Maatschappij en Recht) en keynotespreker (Bram Bakker, psychiater)
11.45 - 12.00 pauze
12.00 - 13.00 1 keuze uit 4 workshops    
13.00 - 13.30 plenaire afsluiting
13.30 - 14.30  lunch
   

Workshops

Weinig mensen zijn liefhebber van conflicten op het werk. Toch heb je er als vertrouwenspersoon vaak mee te maken. Conflictpartijen willen ook altijd dat je voor hun kant van het verhaal kiest. Dit is een vast onderdeel van conflictdynamiek. De patronen in deze dynamiek zijn herleidbaar en herkenbaar middels de escalatieladder van Glaszl. In deze workshop maken jullie kennis met deze ladder en krijg je praktische handvatten om geëscaleerd gedrag sneller te herkennen.

Door Peter van Dijk

Peter van Dijk is Organisatiecoach, Teamcoach en Individuele coach bij de HvA Academie van de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft jarenlang intensief conflicten begeleid.

Terwijl de technologische vooruitgang ons werk uit handen neemt en we daardoor meer tijd zouden moeten overhouden, lijkt het omgekeerde het geval: veel medewerkers krijgen het gevoel dat ze het steeds drukker krijgen en hun taken sneller moeten vervullen. Alsof de laatste eilandjes oningevulde tijd door stijgend water steeds kleiner worden om binnenkort helemaal te verdwijnen.

In deze workshop krijg je zeven concrete aanwijzingen die je terugbrengt tot de essentie van al het handelen: aanwezig zijn in wat je doet. Dit heet tijdsurfen.  Je kunt deze methode aan je medewerkers overdragen, zodat zij de rust en plezier in hun werk hervinden. Het lijkt utopisch maar de methode van tijdsurfen die in deze workshop wordt besproken, leert je de druk en de stoorzenders te laten wegvallen. Hierdoor ontstaat basisrust, keert het werkplezier terug en neemt efficiency weer toe.

Door Paul Loomans

Paul Loomans is auteur en oprichter van de StressOntknoping. In 2014 werd zijn boek ‘Ik heb de Tijd, handleiding in Tijdsurfen’ bekroond als beste spirituele boek van het jaar. In 2016 verscheen van zijn hand: ‘Goed gevoel, emoties als medicijn’. Hij begeleidt bedrijven, organisaties en individuele cliënten om een gezonde, aangename en tegelijk effectieve manier van werken te hanteren.

Het is een drukke periode en de medewerkers lopen op hun tenen. De medewerker voelt zich onheus bejegend, bijvoorbeeld door de leidinggevende of collega’s, maar er is net geen sprake van duidelijk ongewenst gedrag. Wat doe je dan als vertrouwenspersoon of HR-adviseur als je hiermee te maken krijgt? Hoe ga je om met dit grijze gebied? Heb je ervaring met dit soort situaties en hoe heb je toen gehandeld?  

Het werkdrukbalansmodel biedt een goed kapstok om de verschillende aspecten in het oog te houden. Tijdens de workshop worden verschillende handelingsperspectieven verkend aan de hand van casuïstiek.

Door Margreet Schriemer en Ali Müjde

Margreet Schriemer is beleidsadviseur Human Resources bij de Hogeschool van Amsterdam en onderzoeker bij Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo. Zij heeft zich de afgelopen jaren onder meer verdiept in werken met deep democracy.

Ali Müjde is coördinator-docent HRM bij de Hogeschool van Amsterdam en de afgelopen jaren werkzaam geweest als adviseur bij Zestor waar hij zich verdiept heeft in het thema werkdruk.

De grenzen bij het gebruik van social media kunnen soms vaag en onduidelijk zijn. Hierdoor worden deze gemakkelijk overschreden. Dit kan soms leiden tot vervelende situaties.

Door het professioneel inzetten van social media kunnen medewerkers makkelijker met elkaar in contact komen. Maar welke gesprekken kunnen  via WhatsApp, Facebook  of Twitter? Waar ligt de grens?

In deze workshop zoeken we deze grenzen en naar hoe je deze kunt delen met je medewerkers. Hoe kun je hen adviseren als grenzen onverhoopt overschreden worden. We oefenen met een acteur, want hoe gaat deze communicatie in real life?

Door Astrid van Hout, CroanConsult

Astrid van Hout werkte in het volwassenonderwijs en verzorgt nu als seniortrainer van Croan Consult een diversiteit aan communicatietrainingen. Astrid werkt vanuit principes van respectvolle communicatie en feedback, waarin de grenzen van het betamelijke centraal staan, ook op social media.

Aanmelden

Bent u werkzaam in het hbo, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link. Doe dit snel want zowel de zitplaatsen bij de keynotespreker als in de workshops zijn aan een maximum gebonden. Het inschrijfgeld voor (een gedeelte van) deze dag bedraagt €40,-.

 

Route en OV

De locatie is prima te bereiken met het openbaar vervoer, tramhalte Artis of metrohalte Weesperzijde. 
Parkeerplaatsen zijn niet beschikbaar.
Crea, Nieuwe Achtergracht 168-178, Amsterdam

Gepubliceerd door  HR 2 oktober 2017