Hogeschool van Amsterdam

Verbeelding is de kracht van het onderwijs

Gepost op: 19 jan 2016 | Afdeling Communicatie

In de kerstvakantie hebben velen van ons op de radio geluisterd naar de Top2000. Het lied ‘Imagine’ van John Lennon stond daarin op nummer 1.

“Imagine all the people
Living live in peace”
(John Lennon: ‘Imagine’, 1971)

Dat was verrassend, want in de voorgaande jaren stond dit nummer een stuk lager op de ranglijst. Kenners brachten deze onverwachte nummer 1 in verband met de spanningen, de dreiging en de angst die in heel Europa en in ons eigen land voelbaar is.

Denk aan de grimmige discussies over de komst van asielzoekers naar ons land en naar aanleiding van het nieuws over de aanrandingen in Keulen rond de jaarwisseling. John Lennon’s ‘Imagine’ wordt gezien als een uitdrukking van de algemeen gevoelde behoefte aan rust en vrede. Hoop en verbinding in plaats van vrees en polarisatie.

Hoop en vrees binnen de hogeschool

Het thema ‘hoop en vrees’ raakt natuurlijk ook onze hogeschool. Als er spanningen zijn in ons land dan voelen we die ook binnen onze muren. De HvA is een grote, open instelling in het hart van een grote stad. Onder onze 48.000 studenten en 3.700 medewerkers zijn mensen met uiteenlopende achtergrond, levensovertuigingen en opvattingen. We kunnen er vanuit gaan dat standpunten die we op radio en televisie horen ook binnen onze hogeschoolgemeenschap leven.

Niet laten leiden door angst

Hoe gaan we daar met elkaar mee om? Trekken we ons terug in ons eigen gelijk? Is elke collega en elke mede-student vanaf nu een potentiële bedreiging waar we ons tegen afzetten? Hoe begrijpelijk angst en onbegrip soms ook zijn: wat mij betreft mogen we ons daar niet door laten leiden. Het onderwijs, en zeker ook het hoger onderwijs, moet een plaats voor iedereen zijn. Imagine: niet alleen een plaats waar iedereen zich welkom en veilig en vrij kan voelen, maar ook en vooral een gemeenschap zoals we hopen dat de wereld om ons heen ook functioneert. Een plaats dus waar we elkaar stimuleren en motiveren om ons te ontwikkelen.

Op zoek naar je ongelijk

Eind 2015 plaatste Jean Tillie, decaan van onze faculteit Maatschappij & Recht, in dit verband een mooie oproep op Twitter: “Mag ik, in deze tijden, pleiten voor een #KarlPopper dag? De dag waarop iedereen actief op zoek gaat naar zijn of haar ongelijk?” Die oproep is mij uit het hart gegrepen en past volgens mij in de zuiverste traditie van het hoger onderwijs. Leren is: aantonen dat hetgene waarvan je denkt dat het waar is onwaar blijkt te zijn. Constant op zoek gaan naar nuance, relativering, nieuwe invalshoeken, nieuwe oplossingen. Dat is onze kerntaak. En dat geldt dus ook nu, juist nu.

Leer elkaar kennen

Dit roept natuurlijk de vraag op: hoe kan een hogeschool die rol van maatschappelijke hoop en verbinding spelen? Het allerbelangrijkste is in mijn ogen dat wij met elkaar in gesprek gaan met de oprechte bedoeling elkaar te leren kennen. Een veilige omgeving bieden om een mening te vormen en van mening te veranderen. Via het hoger onderwijs vinden jonge mensen een plek in de maatschappij. Bij de HvA, als grootstedelijke hogeschool bij uitstek, leer je niet alleen een beroep, maar ook hoe je jouw werk verbindt met en in dienst stelt van dat van anderen. Kortom: het onderwijs en in het bijzonder het hoger onderwijs, staat voor cruciale waarden die op dit moment onder druk staan in de samenleving. Laten we die waarden verdedigen en versterken door de verbeelding van hoe het anders kan. Juist bij de HvA. Juist nu. 

Blog van Huib

Huib de Jong
Auteur:

dhr.  H.M. de Jong (Huib)