Hogeschool van Amsterdam

Scholieren onverstoorbaar onder commotie Folia met blote borsten

Gepost op: 14 mrt 2016 | Afdeling Communicatie

De HvA heeft de afgelopen dagen flink van zich laten horen. Ik neem aan dat iedereen het heeft mee gekregen. Afgelopen zaterdag was er een open dag. Net in deze week verscheen er een nummer van Folia met op de cover een aankondiging van een artikel over borsten, voorzien van een foto.

Een actiegroep van UvA-studenten probeert een discussie op gang te brengen over het taboe op blote borsten en wordt in het nummer geportretteerd. Twee van onze decanen vonden dit geen passend beeld voor een eerste kennismaking van scholieren tussen 16 en 18 jaar met hun opleidingen van de HvA. De open dag is bedoeld om scholieren zo goed mogelijk te helpen bij een van de allerbelangrijkste keuzes in hun leven. Prominent zichtbare blote borsten, zo oordeelden de betreffende decanen, leiden tot onbegrip en leiden de aandacht af van waar het op de open dag over moet gaan: over de opleiding en over niets anders dan de opleiding.

Folia nam het uit het zicht halen van het nummer hoog op, plaatste een artikel hierover waarin de hoofdredacteur zijn ongenoegen uitsprak over de gang van zaken. En zoals wel vaker was het lijntje van Folia naar de overige media kort. Binnen vijf minuten hingen lokale en nationale media aan de lijn van onze woordvoerder om een toelichting te vragen. 'Censuur', oordeelden sommigen. 'Hopeloos verouderde moraal', oordeelden anderen. 'Antifeministisch', lieten weer anderen weten. En zo wist heel Nederland binnen een paar uur van de open dag van de HvA. Op vrijdagavond mochten decaan Jean Tillie van de faculteit Maatschappij & Recht en hoofdredacteur Altan Erdogan van Folia hun argumenten toelichten bij Jeroen Pauw.

Tijdens de open dag deelden leden van ASVA, de CMR en anderen exemplaren van Folia uit aan de bezoekers. De meeste aandacht van de media ging uit naar een demonstrante met ontbloot bovenlijf.

Zoals zo vaak in dit soort situaties vroegen voor- en tegenstanders mij om publiekelijk uit te spreken dat ik hun standpunt (voor of tegen) deel. Mijn collega's hebben hun besluit volkomen integer genomen, met het oog op de scholieren die de open dag bezoeken. Dat respecteer ik. Ik hecht aan de mogelijkheid om binnen de HvA professionele ruimte en decentrale verantwoordelijkheid te nemen, waarden zijn die we belangrijk vinden en waar we hard aan werken. De collega's die een ander besluit hebben genomen tonen dezelfde integriteit en kunnen wat mij betreft rekenen op hetzelfde respect en dezelfde ruimte.

De twee decanen die ervoor kozen het nummer van Folia tijdens de open dag niet onder de aandacht van de scholieren te brengen hebben de medewerkers van hun faculteit vanochtend een bericht gestuurd waarin ze hun overwegingen toelichten. Daarbij gaven zij ook aan dat het verstandig zou zijn geweest om de vraag vanuit meer perspectieven te hebben bezien dan alleen die van de scholieren.

Ben ik voor censuur? Nee, natuurlijk niet en in dit geval is daar ook geen sprake van. De redactie van Folia is en blijft vrij om alles te publiceren en het tijdschrift blijft beschikbaar binnen de gebouwen van de HvA. En tegelijkertijd staat het ook iedereen vrij om het blad niet te lezen. Het blad ligt elke dag duidelijk zichtbaar voor iedereen in de schappen van alle locaties van de HvA. En voor wie dat niet genoeg is staat het blad ook permanent - dus ook tijdens de open dag - online op www.folia.nl. Is de HvA antifeministisch? Welnee, natuurlijk niet. Een hopeloos verouderde conservatieve hogeschool? Niet aan de orde, dat weet iedereen. Was het handig om het blad op twee locaties weg te halen? Niet als we afgaan op alle commotie.

Velen hebben zich geroerd. Daarbij viel mij wel op dat erg weinig aandacht uitging naar de groep waar het die dag om draaide. De scholieren die de open dag bezochten, om zich te oriĆ«nteren op een vervolgstudie. Zij trokken zich weinig aan van de commotie rond het al of niet beschikbaar zijn van Folia en zochten de kortste weg naar de opleidingsvoorlichting. De scholieren trekken zich niet veel aan van een foto van een paar borsten. En ze trekken zich ook weinig aan van de verontwaardiging over het verwijderen van Folia. Ze gaan onverstoorbaar hun eigen gang en nemen hun studiekeuze zeer serieus. Dat is wat mij betreft de positieve conclusie van de afgelopen dagen.

Blog van Huib

Huib de Jong
Auteur:

dhr.  H.M. de Jong (Huib)