Hogeschool van Amsterdam

Punt

Gepost op: 19 dec 2016 | Afdeling Communicatie

“#hva maakt er een punt van.” Deze slogan kwam ik het afgelopen jaar geregeld tegen op levensgrote posters als ik wandelend of op de fiets op weg was naar mijn werkplek in het Maagdenhuis in het centrum van Amsterdam. Een mooie, treffende slogan en posters waarop het vooral om mensen gaat.

Iedere keer als ik Amsterdam doorkruis valt me de grote diversiteit aan mensen op. Jonge mensen, oude mensen, haastige forensen, winkelend publiek, toeristen van overal ter wereld en natuurlijk heel veel studenten. Ik hou van die internationale smeltkroes en van deze stad waar het over het algemeen goed toeven is. Tegelijk realiseer ik me dat Amsterdam – deels door die massaliteit – ook een andere kant heeft. Sociale en economische problemen (het gevecht om eten bij de afvalbak op het Damrak), vervuiling (de Kalverstraat in de vroege morgen), (verkeers)overlast (zoals bij de Munttoren en bij de Blauwbrug), eenzaamheid (oudere Amsterdammers die elkaar opzoeken in het winkelcentrum in Noord), om maar wat thema’s te noemen.

Problemen die schreeuwen om oplossingen

Al die problemen schreeuwen om toepasbare oplossingen. Tal van partijen; de gemeente, het bedrijfsleven, individuele of georganiseerde burgergroepen zelf en niet in de laatste plaats de Hogeschool van Amsterdam slaan op vele terreinen de handen ineen om de uiteenlopende vraagstukken aan te pakken. De HvA maakt er zo een serieus punt van om mee te denken en mee te werken aan de oplossingen die nodig zijn om de stad in balans te houden. Dat was dan ook de boodschap die de HvA met haar campagne "#hva maakt er een punt van" het afgelopen jaar afgaf aan de stad waarmee zij zo nauw is verweven.

De HvA werkt als kennisinstelling en 'university of applied sciences' van en voor Amsterdam mee aan praktische oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken. We kunnen dat omdat we als leden van een hogeschoolgemeenschap onze dagelijkse ervaringen hebben met het stadsleven en als gemeenschap ook een afspiegeling vormen van die internationale smeltkroes. Heel concreet praktijkgericht en ontwerpend onderzoek leidt vaak tot innovaties en interventies waarmee problemen daadwerkelijk worden opgelost. Of het nu gaat om een zelfsturende drijfvuilboot waarmee vuil uit de Amsterdamse grachten gehaald wordt, om een nieuw woon-zorgconcept in het Amstelhuis, of om het hergebruik van afvalstromen: HvA-studenten, docenten en onderzoekers komen met bruikbare en innovatieve antwoorden op de vraagstukken waar een grote stad als Amsterdam mee te maken heeft. Dit vaak tot grote tevredenheid van de bewoners en bestuurders van de stad.

Haags oordeel

Dat niet alleen de stad zelf, maar ook de buitenwereld ziet dat de HvA goed bezig is, bleek eerder dit jaar toen de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek haar eindrapport uitbracht aan de minister van Onderwijs. De HvA maakt al jaren lang een punt van belangrijke onderwerpen als de kwaliteit van onderwijs, de studenttevredenheid en studiesucces. Hierover maakte de HvA, net als alle andere hogescholen, in 2012 zogenoemde prestatieafspraken. Vier jaar later onderzocht de Reviewcommissie wat er van de toen vastgelegde ambities is waargemaakt. De Reviewcommissie bleek erg positief over onze hogeschool. De inspanningen op het gebied van profilering, speerpuntvorming en valorisatie betitelt de Reviewcommissie als ‘ambitieus’, maar gerealiseerd. De kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek is goed op orde. Op het terrein van studiesucces is er zeker nog verbetering nodig, maar de Reviewcommissie oordeelde ook op dat terrein de geleverde inspanningen als ‘positief’ vanwege het feit dat we aantoonbaar de weg naar boven hebben gevonden.

Dit alles overziend sluit ik als rector van de HvA het jaar 2016 met best wel een tevreden gevoel af. Wetende dat zaken als kwaliteit van onderwijs, studenttevredenheid en studiesucces stevig zijn verankerd binnen de HvA. En wetende ook dat ruim 45.000 studenten en rond de 4000 medewerkers via hun studie en werk een mooie bijdrage leveren aan de vraagstukken die in Nederland, in het bijzonder in Amsterdam, spelen. Daarbij overigens niet uit het oog verliezend hoeveel werkdruk dit alles bij onze mensen teweeg brengt.

Ook in 2017 blijf ik de stad doorkruisen. Mijn dagelijkse uitvalsbasis zal vanaf  2017 niet langer het Maagdenhuis zijn, maar de Amstelcampus van de HvA. Midden in de dagelijkse praktijk van al die opleidingen die de HvA rijk is, een langgekoesterde wens. Het is een mooie plek om dan te zien hoe de HvA-gemeenschap er ook in 2017 een punt van blijft maken om haar bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen en vraagstukken van grootstedelijk Amsterdam.

Blog van Huib

Huib de Jong
Auteur:

dhr.  H.M. de Jong (Huib)