Hogeschool van Amsterdam

De HvA in cadans

Gepost op: 5 sep 2016 | Afdeling Communicatie

Huib de Jong pleit bij de opening van het nieuwe studiejaar voor sterkere samenwerking tussen hbo en werkgevers.

'Werkgevers verwachten van het hbo dat wij steeds sneller meebewegen met de vragen en uitdagingen van de beroepspraktijk en met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Als HvA moeten we meedenken en bijvoorbeeld het traditionele denken in volledige programma’s loslaten en veel meer denken in modules. Maar op hun beurt moeten werkgevers zich committeren aan het beroepsonderwijs en meedenken en sturen aan de ontwikkeling daarvan.'

Ook wijst De Jong in zijn betoog op de essentiële rol die de hogeschool speelt in de Amsterdamse samenleving. 'Ieder talent kan bij ons terecht voor een opleiding die kwalificeert voor een beroep, maar die ook bijdraagt aan persoonlijke vorming en het vermogen bij te dragen aan de samenleving.'

Lees hieronder de gehele tekst van rector Huib de Jong. 

Blog van Huib

Huib de Jong
Auteur:

dhr.  H.M. de Jong (Huib)