Hogeschool van Amsterdam

Betrouwbare bakens

Gepost op: 12 dec 2014 | Afdeling Communicatie

December is voor de hogeschool traditiegetrouw een vreselijk drukke maand. Dat geldt voor ons allemaal, zowel in het onderwijs en het onderzoek als in de ondersteuning.

Bij alles wat we doen lijkt het alsof de tijd na Kerst niet telt. Bij dit gevoel past ook het opmaken van de staat, zoals vorige week in mijn bijdrage aan de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen. Met gepaste trots schetste ik het beeld van een 'groene hogeschool': alle opleidingen geaccrediteerd, geen enkele in de herstelperiode; sterker nog: het regende afgelopen maanden goedjes. Ons onderwijs is structureel aan de maat en onze studenten doen het ronduit goed op de arbeidsmarkt. En toch zelfkritisch. Als vakmensen kunnen we HvA-breed niet over alles tevreden zijn; denk aan het studiesucces van onze studenten (te veel uitval) en de (dalende) studenttevredenheid.

Passie en betrokkenheid die hoort bij onderwijsprofessionals maakt dat we altijd beter kunnen en beter willen. Dat merken we ook in de decembermaand, zeker dit jaar. Nog meer dan andere jaren is deze maand er een van bestuurlijke druk. Naast de routine van de begroting en de jaarplannen hebben we nu ook te maken met de start van het nieuwe Instellingsplan en het formuleren van de ambities van domeinen, staven en diensten daarbinnen. Bovendien hebben we nog te maken met een inhaalslag die we het afgelopen jaar hebben gemaakt met de programma's Slim, Sluitend en Slank. Vooral dat laatste, de plannen die binnen die programma’s zijn geschreven, maakt dat ik deze dagen fluitend door kom.

De inhaalslag is bijzonder boeiend. Plannen die nu op mijn bureau liggen zijn voorbereid door meer dan 700 collega’s. Zij committeerden zich het aflopende jaar aan onderwerpen die min of meer op de plank bleven liggen; onderwerpen die door studenten en medewerkers als problemen werden aangemerkt, omdat ze vooral veel onduidelijkheid opleverden en dus niet bijdroegen aan studiesucces en studenttevredenheid. Denk bijvoorbeeld aan de onderwijsvisie van de HvA, roostering, informatievoorziening.

Een bestuurder die vanwege geschreven beleidsplannen fluitend door de gang loopt is voor velen de grootste nachtmerrie. Ik weet het en merk het aan de reacties die ik via de mail en Twitter krijg. Laat ik proberen enigszins geruststellende woorden te vinden, in de verwachting dat ik daaraan gehouden zal worden. Wat ik zie zijn plannen die ons allemaal in twee opzichten gaan helpen. Ze gaan niet uit van een nieuwe koers, maar proberen bakens neer te zetten die het mogelijk maken om beter koers te houden. Geen nieuwe onderwijsvisie, maar het stimuleren van verdere visievorming binnen de opleidingen. Geen nieuwe OER, maar kijken waar de regels uit het bestaande OER verder verhelderd kunnen worden door de mensen die het onderwijs verzorgen. Dus gaan de plannen uit van het goede gesprek onder betrokken collega's  over het hoe de bijdrage aan goed onderwijs en onderzoek van de HvA kan worden geleverd. Deze week is bijvoorbeeld door het CvB een belangrijke leidraad (pdf) vastgesteld met als doel dat elke HvA-opleiding binnen zes jaar studeerbaar en robuust onderwijs aanbiedt.

Niet alleen gaan de gesprekken over goed onderwijs en onderzoek; de kern van het gesprek moet gaan over het future proof maken van ons onderwijs. In mijn eerdere blogs lichtte ik al een tipje van de sluier op;  onderwijs in een praktijkrijke leeromgeving, onze studenten meer betrekken bij onderzoek en innovatie  vermogen. Ik sprak ook het belang uit van het opdoen van een internationale ervaring. Daarnaast zullen we onze studenten intensiever en meer persoonlijk gaan begeleiden, omdat we op de langere termijn afstand nemen van de voorgeprogrammeerde leerroutes en gaan denken in flexibele leerroutes. Kern van het verhaal is evidence-based vakmanschap integreren in de curriculumontwikkeling en het onderwijs.

De plannen bieden opleidingen alle ruimte om zelf prioriteiten te stellen en een route te kiezen. Deze week attendeerde een docent uit het domein Economie en Management mij op het feit dat er binnen het eigen domein op bepaalde onderwerpen al een jaar wordt gewerkt. Terecht. Overal binnen de HvA is het afgelopen jaar en de afgelopen jaren hard gewerkt aan het onderwijs: actualisering door veranderingen in het beroepenveld, studiesucces, studenttevredenheid. De voorliggende plannen zijn geschreven om een stip op de horizon te zetten, de mogelijkheid te bieden voor alle docenten- en ondersteunende teams gelijke koers te houden. Het ene team heeft een ander vertrekpunt dat de ander. Het aanhouden van een gelijke koers is hard nodig, omdat er meer dan voorheen samenwerking nodig is tussen opleidingen, domeinen en ondersteuning om de ambities te kúnnen doen slagen. De 'groene instelling' verbetert zich verder op studiesucces en studenttevredenheid, zonder af te doen aan de belangrijke bijdrage aan de innovatie van het beroepenveld.

Plannen maken is één, maar ermee aan de slag gaan is een volgende stap. Uit de plannen die op mijn bureau liggen spreken grootse ambities. 2015 staat in het teken van betrouwbare bakens en voortgang op een heldere en gedeelde koers. Ik wens iedereen straks mooie feestdagen en een gezond en gelukkige start van het nieuwe jaar.

Blog van Huib

Huib de Jong
Auteur:

dhr.  H.M. de Jong (Huib)