Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Training & Advies

CAREM organiseert diverse trainingen voor docenten, onderzoekers en promovendi van de faculteit Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam.

Professionalisering van docenten op het gebied van onderzoek is een belangrijk speerpunt binnen de faculteit Business en Economie. CAREM heeft een divers aanbod van trainingen met verschillende instap niveau’s ontwikkeld om zodoende beter aan te sluiten bij de kennis en kunde van de docent, onderzoeker en promovendus. Deze trainingen worden gegeven door deskundige onderzoekers, die zelf ook de ‘taal’ van de hbo docent spreken. Hierdoor is het leereffect extra groot.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier onderaan elke cursus.

Intake 

Voor  Begeleiden en beoordelen afstudeeropdracht en  Toegepaste Onderzoeksvaardigheden vindt er een korte intake plaats om beter in te kunnen spelen op de behoefte van de docent.

Certificaat

Na afloop ontvangen deelnemers een bewijs van deelname bij 80% aanwezigheid.  

Gepubliceerd door  CAREM 5 februari 2016