Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Soft control

Project

Ben jij student en ben je op zoek naar een interessant afstudeerproject over management control met een toespitsing op soft control? Dan is dit een passend onderwerp voor jou.

Ben jij student en ben je op zoek naar een interessant afstudeerproject over management control met een toespitsing op soft control? Dan is dit een passend onderwerp voor jou.

Organisaties willen iets bereiken. Ze stellen zich doelen en maken plannen om die doelen te bereiken. Vervolgens proberen ze de vinger aan de pols te houden om te zien of ze nog voldoende op koers liggen. Dat is de gedachte achter de planning-en-controlcyclus, waarbij management control als de genoemde vinger aan de pols kan worden gezien. Er zijn daarvoor diverse managementcontrolsystemen.

Organisaties kijken dan vaak naar cijfers, doelen of targets, maar ze merken ook dat deze ‘harde gegevens’ alleen te weinig informatie geven om organisaties op koers te houden. De laatste tijd is daardoor de behoefte ontstaan om met andere beheersingsmaatregelen te werken. Die worden dan samengevat met de term soft controls. Waar hard controls meer gericht zijn op cijfers en regels, gaat het bij soft controls om gedrag en cultuur.

Binnen het +FinLab zijn we bezig met een onderzoek naar soft controls. Dat doen we samen met onze collega’s van de Hogeschool Rotterdam. In het onderzoek richten we ons op een aantal zaken

  • Welke instrumenten, gegevens of managementcontrolsystemen gebruiken bedrijven om in control te blijven?
  • In welke mate slagen ze erin om in control te blijven en hun strategie te volgen?
  • Op welke wijze kunnen soft controls een bijdrage leveren aan het in control blijven?
  • Hoe kunnen de motivatie, inspiratie, creativiteit en loyaliteit van medewerkers positief worden beïnvloed?
  • Hoe zijn dit soort ‘vage begrippen’ meetbaar te maken en hoe zijn vervolgens werkzame maatregelen te bepalen?

Vooral die laatste vraag verwijst naar een van de eindproducten van het onderzoeksproject van het +FinLab en waaraan jij dus een bijdrage levert. We willen vanuit het +FinLab namelijk een soort meetinstrument ontwikkelen om te bepalen in welke mate bedrijven ‘in soft control’ zijn. Dat doen we samen met onze collega’s van de Hogeschool Rotterdam, met wie we dat project uitvoeren.

Heb je interesse voor dit afstudeerproject? Neem dan contact op met Gert de Jong, de coördinator van dit onderdeel binnen het +FinLab. We zijn bezig met het benaderen van bedrijven die mee willen doen met dit project, dus mogelijk hebben we een lijstje met bedrijven voor je klaar liggen. Weet jij zelf een interessant bedrijf dat geschikt is voor dit onderzoek over soft controls, dan is dat zeker ook een optie. De enige voorwaarde is dat het een mkb-bedrijf moet zijn.

Gepubliceerd door  CAREM 8 december 2016