Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Over CAREM

The Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM)

Het kenniscentrum van de faculteit Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam, is een domeinbreed expertisecentrum voor praktijkgericht economisch onderzoek gericht op kennisontwikkeling.

Het onderzoeksprogramma bestrijkt een breed terrein en gaat over de participatie en innovatie in de kenniseconomie. Al het onderzoek binnen CAREM is sterk georiënteerd op de uitwisseling tussen het onderwijs en de beroepspraktijk, en er wordt nauw samengewerkt met kennisinstellingen en bedrijven in de regio.

Gepubliceerd door  CAREM 5 februari 2016