Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Missie en visie

Het Centre of Applied Research on Economics and Management van de faculteit Business en Economie wil een inspirerende omgeving bieden waar middels praktijkgericht onderzoek met docenten, studenten en het beroepenveld op een wetenschappelijk verantwoorde wijze kennis ontwikkeld wordt die aantoonbaar bijdraagt aan de vernieuwing van het HBO-onderwijs en de beroepspraktijk.

Vanuit deze missie stelt het CAREM zich de volgende vijf hoofdtaken:

  1. Onderzoek (lectoraten);
  2. Onderzoeksbeleid;
  3. Beleid ten aanzien van de relatie onderzoek-onderwijs;
  4. HRM-beleid;
  5. Bestuur & Organisatie.
Gepubliceerd door  CAREM 5 februari 2016