Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Research Data Management (RDM)

Onderzoeksdata zijn gegevens die in het kader van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek worden verzameld voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag of het testen van een hypothese.

Het kan gaan om tekstbestanden, spreadsheets of foto’s, maar ook om audio- of video-opnamen, databases of modellen.

Goed omgaan met je onderzoeksgegevens (of research data) is steeds meer een vereiste van financiers, uitgevers en de wereld om ons heen. Goed onderzoeksdatamanagement heeft veel voordelen voor jezelf, voor je kenniscentrum, voor je vakgebied en de maatschappij. Het bevordert de integriteit en de impact van je onderzoek én het (toekomstig) hergebruik van de onderzoeksdata.

Om goed om te gaan met je onderzoeksdata biedt de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam informatie en ondersteuning. Uitleg en contactpersonen vind je op de gezamenlijke RDM-website:

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 23 februari 2016