Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Promoveren bij DEM

Het kenniscentrum van DEM faciliteert een beperkt aantal promotietrajecten voor docenten per jaar. Docenten die een promotieplaats ambieren, kunnen zich wenden tot een van de lectoren bij DEM. Uitgangspunt voor een promotieonderzoek is dat het past binnen het onderzoeksprogramma van CAREM. Daarnaast moeten alle promotieaanvragen bij de HvA aan een aantal criteria voldoen, die zijn vastgesteld in de HvA brede Promotieregeling. De promotieprocedure van DEM is verkrijgbaar bij Lucy Kerstens.

Docenten die niet binnen het CAREM onderzoeksprogramma kunnen promoveren, kunnen dit proberen via een NWO Promotiebeurs voor leraren. Deze beurs is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs die een promotie onderzoek willen doen. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Een NWO promotiebeurs aanvragen kan voor elk onderzoeksonderwerp. Wel is belangrijk om aan te geven welk belang het onderzoek heeft voor de eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin. Jaarlijks zijn twee indien momenten met bijbehorende beoordelingsrondes: voor meer informatie raadpleeg de volgende website: 

Gepubliceerd door  CAREM 9 september 2014