Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Samen in de klas; De noodzaak van een goed gesprek op de multiculturele school.

Specialistische publicatie

Hoe gaan opleidingsteams en docenten in het beroepsonderwijs om met de multiculturalisering van de onderwijspraktijk in Amsterdam?

Referentie Meerman, M.G.M. & N. Bay (2010). Samen in de klas. De noodzaak van een goed gesprek op de multiculturele school. Profiel vakblad voor de bve- sector, juni 2010, jaargang 19, nummer 5, p. 14-15.
Gepubliceerd door  CAREM 1 juni 2010