Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Professionalisering van docenten in het hbo. Samenvatting van een gevalstudie binnen een economisch domein.

Wetenschappelijk artikel

Wat is het effect van docentprofessionaliseringsactiviteiten: specialisatie, onder andere vanwege de toegenomen maatschappelijke eisen tot certificering, of zichzelf juist verbreden in hun vakmanschap? Wat betekent dit voor de beroepsautonomie?

Het artikel biedt een samenvatting van de publicatie ' Professionalisering van docenten in het hbo, een gevalstudie binnen een economisch domein '.

Referentie Zijlstra, A. & Meerman, M.G.M. (2011) ‘Professionalisering van docenten in het hbo. Samenvatting van een gevalstudie binnen een economisch domein’. Onderzoek van onderwijs, Jaargang 40, (nr.3): pp. 63-69.
Gepubliceerd door  CAREM 28 december 2011