Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Persoonlijke reflecties uit de praktijk rondom steden als living/urban labs

Artikel

Dit artikel is gepubliceerd in een themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Dit nummer gaat over de stad als lab voor sociale verandering. In het nummer is er uitgebreid aandacht voor hoe in steden via allerlei vormen van living labs, urban labs en fieldlabs wordt gewerkt aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Willem van Winden laat in deze praktijkreflectie zien wat de uitdagingen zijn van dit soort samenwerkingsverbanden: in hoeverre is de stad echt een lab en wat gebeurt in al die fieldlabs?

Referentie

Van Winden, W. (2015) Intermezzo II: Persoonlijke reflecties uit de praktijk rondom steden als living/urban labs en de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleden, stedelijk en nationaal bestuur. Bestuurskunde, 1, 63-64.

30 april 2015