Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

Oud is wijs genoeg

Een Studie naar de inzet van de arbeidsvermogens van oudere werknemers

Joop Zinsmeister heeft onderzoek gedaan naar arbeidsorganisaties die een ouderenbeleid hebben, dat inspeelt op de specifieke vermogens van oudere werknemers. Hij heeft bij die organisaties gekeken of oudere werknemers de mogelijkheden krijgen hun arbeid zo vorm te geven dat hun arbeidsvermogens worden gewaardeerd, verder ontwikkeld en benut. De casestudies van het onderzoek vonden plaats in de bouw en de zorg.

Referentie Zinsmeister, J. (2012) Oud is wijs genoeg. Een studie naar de inzet van de arbeidsvermogens van oudere werknemers. Amsterdam: CAREM DEM/HvA
Gepubliceerd door  CAREM 29 augustus 2012