Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

De Wet van de stimulerende achterstand?

Lectorale rede

Deze publicatie is gebaseerd op de Openbare Les van Hans de Wit die hij heeft uitgesproken op woensdag 6 april 2011. In deze publicatie geeft Hans de Wit een schets van de internationalisering van het Europese hoger onderwijs en de veranderingen en uitdagingen ten aanzien daarvan.

Hij gaat in op een negental misvattingen die er bestaan over de internationalisering van het hoger onderwijs, met name maar niet uitsluitend binnen het hbo. Vervolgens behandelt hij de specifieke ontwikkelingen in de internationalisering van het Nederlandse hbo en de bedreigingen en mogelijkheden die zich daarbij aanbieden. Voordat hij afsluit met een schets te geven van het onderzoek zoals dat vanuit het lectoraat en de kenniskring Internationalisering gedaan wordt, gaat hij in op de positie van het Nederlandse hbo in vergelijking met Universities of Applied Sciences elders in Europa. Hij doet dit om de vraag te beantwoorden of de wet van de stimulerende achterstand van toepassing is op het Nederlandse hbo en de internationalisering ervan.

Gepubliceerd door  CAREM 6 april 2011