Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

De veranderende waarde(n) van werk

De participatiewet in uitvoering

Anders

De arbeidsmarkt is continu onderhevig aan veranderingen. Een van deze veranderingen betreft de regelgeving. Zo zal in 2015 de participatiewet in werking treden. In de participatiewet worden verschillende wetten samengevoegd, namelijk de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. Het doel van de participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Wat betekent deze nieuwe regelgeving voor hrm?

Referentie Bay, N & J.H. G. Zinsmeister. (2014) De veranderende waarde(n) van werk: De participatiewet in uitvoering. HR zone. Op: http://www.hrzone.nl/arbeidsmarkt/arbeidsmarkt-artikelen/entry/de-veranderende-waarde-n-van-werk-de-participatiewet-in-uitvoering (30-10-2014)
30 oktober 2014