Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

De toegevoegde waarde van de aangifte

VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking

Vakpublicatie

Sinds 1 januari 2013 moeten bedrijven — of hun accountants, administratiekantoren of belastingadviseurs — de aangifte VPB en IB-winst indienen via een nieuwe elektronische standaard: Standard Business Reporting (SBR).In deze bijdrage wordt het belang van deze procesinnovatie besproken in het licht van het gebruik van gegevens uit SBR-berichten, zoals die voor de aangifte VPB en IB-winst, voor benchmarking en het beoordelen van MKB-kredietwaardigheid.

Referentie Melse, E. & J.W.J. Weltevreden (2014). De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking. Maandblad Belasting Beschouwingen, 2014(9), 369-374.
30 september 2014