Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Economics & Management

De Sleutel tot Succes

Diversiteit en studiesucces

Boek

De sleutel tot succes vormt de start van een reeks publicaties van het lectoraat gedifferentieerd HRM over diversiteit en studiesucces in het hbo. Centraal daarin staat de rol van de docent bij het studiesucces van studenten. Dit boek vormt de prelude van dit onderzoek. In het eerste deel brengt schrijver en docent Nico Keuning vijf studenten en hun verschillende achtergronden, ambities en talenten in beeld. Het zijn prototypen van hbo-studenten die anno 2013 aan de hogeschool studeren. Ze komen uit verschillende windstreken, maken goede en verkeerde keuzes en hebben gemeen dat ze alle vijf een enorme drive tonen om te studeren. Die inzet leidt soms tot succes maar niet altijd. De beelden en de wegen naar succes die Nico Keuning schetst zijn zeer kleurrijk en divers. Door de verhalen wordt duidelijk waar kansen gemist worden en mogelijkheden (on)gebruikt blijven.

In het tweede deel, een essay, gaat de auteur nader in op de rol van zowel de docent als de schoolorganisatie. De docent vervult een sleutelrol bij het bieden van kansen en scheppen van mogelijkheden. Het is de docent die dagelijks met de wetten van de (on)gelijkheid omgaat. Nico Keuning is zelf docent Nederlandse Taalbeheersing en put in het tweede deel dan ook uit zijn eigen praktijk. In 2011 verscheen zijn boek 'Het land van verlangen' .

Referentie Keuning, N. (2013), De sleutel tot succes – diversiteit en studiesucces. Amsterdam: Centre for Applied Research on Economics & Management, domein Economie en Management / HES, Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  CAREM 2 december 2013